Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Protokół z ustalenia wyniku referendum w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników Fiat Auto Poland

2011-05-19

I.  Referendum wśród pracowników Fiat Auto Poland, zgodnie z uchwałą Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Fiat Auto Poland, przeprowadzono w dniach:
11 kwietnia 2011 – 13 maja 2011roku.
II. Referendum przygotowała i przeprowadziła Komisji ds. referendum, powołana uchwałą Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Fiat Auto Poland.
III. Ustalenie wyników referendum

1. Liczba pracowników uprawnionych do głosowania                                              6 107

2. Liczba pracowników, który wydano karty do głosowania                            2 468

3. Liczba kart ważnych, wyjętych z urny                                                                      2 443

4. Frekwencja                                                                                                                40,41%

5. Liczba głosów nieważnych                                                                                               28

6. Liczba głosów ważnych                                                                                             2 415

w tym:

liczba głosów pozytywnych (TAK)                                                                                2 243

liczba głosów negatywnych (NIE)                                                                                   172

7. Odsetek głosów pozytywnych                                                                                92,88%

8. Liczba głosów, konieczna do ważności referendu                                    3 054

9. Komisja ds. referendum stwierdza:

a)  w referendum wzięło udział   2 468    pracowników, co stanowi    40,41% załogi;

b)  żądanie przedstawione przez NSZZ „Solidarność” Fiat Auto Poland poparły 2 243 osoby, tj. 91,81% biorących udział w referendum;

c)  przeprowadzone referendum nie spełnia wymogu referendum strajkowego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 1991, Nr 55, poz. 236 ze zm.) i nie stanowi podstawy do zorganizowania strajku zgodnie z przepisami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

10. Do powyższego protokołu nie wniesiono uwag.

 Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji ds. referendum

1. Jan Leszczawski                        
2.  Wanda Stróżyk                            
3.  Marian Sieńkowski                     
4.  Mieczysław Bubień                    
5.  Ewa Potępa                                 
6.  Witold Jamroż