Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Przeciw likwidacji Comau

2018-01-15

Organizowany przez NSZZ Solidarność związkowy protest przeciwko likwidacji spółki Comau Poland i zwolnieniom grupowym wszystkich jej pracowników odbędzie się w środę 24 stycznia 2018 o godz. 14 przed zakładem FCA Poland w Tychach. Comau jest bowiem firmą wchodzącą w skład FCA.

Informacja o podjęciu przez jedynego wspólnika (włoską Comau S.p.A) uchwały o postawieniu Comau Poland Sp. z o.o. w stan likwidacji została przekazana związkom zawodowym 10 stycznia 2018, wraz z powiadomieniem o postawieniu grupowych. Mają one objąć całą, 150-osobową załogę i trwać do 30 września 2018.

Zawsze dbająca o przyszłość pracowników NSZZ Solidarność niezwłocznie wystąpiła do Comau – zarówno włoskiej centrali, jak i polskiej spółki (formalnie już w likwidacji) – o ograniczenie zakresu zwolnień grupowych przez przejęcie w trybie art. 231 Kodeksu pracy obecnych pracowników Comau przez spółki FCA Poland i FCA Powertrain Poland. Pozwoliłoby to ograniczyć negatywne skutki społeczno-ekonomiczne wynikające z likwidacji zakładów Comau w Tychach i Bielsku-Białej.

Jednocześnie Solidarność zaapelowała do właścicieli o rozsądną ocenę okoliczności i odstąpienie od likwidacji spółki. Oficjalny powód –  czyli cytując „niedostateczny poziom działalności operacyjnej” – wydaje się być przerzucaniem odpowiedzialności za błędy w zarządzaniu na pracowników. Na takie rozwiązania nigdy nie było i nie będzie naszej zgody.

Jeśli zamiar likwidacji polskiej spółki Comau zostanie mimo wszystko podtrzymany niezbędne jest godziwe zabezpieczenie materialne pracowników poprzez przyznanie odpraw w wysokości znacznie przewyższającej ustawowe minimum (a tylko tyle – jak na razie – proponuje pracodawca). NSZZ Solidarność FCA Poland zwróciła się o ustalenie odpraw w wysokości uzależnionej od stażu pracy i wynoszących:

            przy stażu do 10 lat                – 10 miesięczne wynagrodzenie

            przy stażu co najmniej 10 lat – 12 miesięczne wynagrodzenie

            przy stażu co najmniej 15 lat – 14 miesięczne wynagrodzenie

            przy stażu co najmniej 20 lat – 16 miesięczne wynagrodzenie

            przy stażu co najmniej 25 lat  – 18 miesięczne wynagrodzenie

            przy stażu co najmniej 30 lat – 20 miesięczne wynagrodzenie

            przy stażu co najmniej 35 lat  – 22 miesięczne wynagrodzenie

            przy stażu co najmniej 40 lat – 24 miesięczne wynagrodzenie.

Zgodnie z prawem tryb i zasady zwolnień grupowych – chodzi przy tym nie tylko o wysokość odpraw, ale też m.in. kolejność dokonywania zwolnień i wybór do nich osób – powinno określać porozumienie zawarte przez pracodawcę i zakładowe organizacje związkowe. Pierwsze spotkanie w tej kwestii zostało zaplanowane na wtorek 16 stycznia 2018. Czas przy tym goni, gdyż na zawarcie porozumienia ustawa popularnie nazywana o zwolnieniach grupowych przewiduje tylko 20 dni. Gdy w tym terminie nie zostanie ono podpisane zasady ustala pracodawca w regulaminie w którym, cytując przepisy tej ustawy „uwzględnia, w miarę możliwości, propozycje przedstawione w ramach konsultacji przez zakładowe organizacje  związkowe”.

Dlatego aby te możliwości pracodawcy odpowiadały potrzebom pracowników bardzo ważne jest aby jak najwięcej zatrudnionych we wszystkich fiatowskich spółkach wzięło w środę 24 stycznia 2018 udział protest przeciwko likwidacji Comau Poland.

(zz)