Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Przeciw zwolnieniom i biedzie

2012-12-18

Jednoznaczną dezaprobatę wobec planowanego zwolnienia blisko jednej trzeciej załogi Fiat Auto Poland wyraziła Komisji Krajowa NSZZ Solidarność w stanowisku przyjętym 18 grudnia 2012. Dzień wcześniej Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ Solidarność podkreślił, że decyzje dyrekcji FAP to zepchnięcie potężnej grupy polskich pracowników i ich rodzin na skraj biedy. W obu związkowych dokumentach wezwano również rząd do przedstawienia konkretnych propozycji chroniących miejsca pracy, gdyż jak podkreśliła Komisja Krajowa bezrobocie kosztuje – i budżet, i podatników.

Odnosząc się do zgłoszonego zamiaru zwolnień grupowych w FAP Komisja Krajowa NSZZ Solidarność przypomniała, iż FAP w ostatnich latach zwolnił już ponad tysiąc pracowników oraz zwróciła uwagę, że

oprócz spadku sprzedaży na rynku europejskim do chwili obecnej nie ma żadnych informacji, co do rzeczywistych powodów zwolnień.

Podkreśliła jednocześnie, iż

priorytetem powinno być zachowanie dotychczasowej liczby miejsc pracy, a jakikolwiek plan dalszych redukcji zatrudnienia musi być uzgodniony z partnerami społecznymi. W tych działaniach Komisja Krajowa popiera postulaty Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Fiat Auto Poland.

Swoje ocenę wielkości zamiaru planowanych zwolnień grupowych w FAP, braku programu dobrowolnych odejść, przewidującego dodatkowe odprawy oraz wynikające z tego wnioski międzyzakładowa Solidarność FAP przedstawiła w stanowisku z 12 grudnia 2012 (więcej czytaj tutaj).

Jednocześnie Komisja Krajowa wezwała polski rząd do przedstawienia konkretnych propozycji chroniących miejsca pracy w przemyśle, w tym motoryzacyjnym, jak również

oczekuje od przedsiębiorców pełnej partycypacji w wynikających z redukcji zatrudnienia kosztach społecznych oraz finansowych wobec zwalnianych pracowników, a nie transferu zysków pochodzących z działalności gospodarczej.

Pełną treść stanowiska Komisji Krajowej NSZZ Solidarność ws. sytuacji w Fiat Auto Poland czytaj tutaj.

Na szkodliwą bierność i bezradność rządu zwrócił uwagę również Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ Solidarność w swoim stanowisku:

Po raz kolejny my, obywatele Rzeczypospolitej, przekonujemy się, że dla Rządu RP praca nie ma znaczenia. Obywatel pozostaje sam wobec nastawionych wyłącznie na zysk międzynarodowych koncernów. Sprawdza się liberalna doktryna o bierności i arogancji oraz braku polityki przemysłowej w Polsce.

Jednocześnie przypomniano

że to NSZZ Solidarność wywalczył Specjalną Strefę Ekonomiczną w Bielsku-Białej i Tychach, zapewniając Fiata korzystne warunki finansowe. Także w okresie kryzysu załoga Fiat Auto Poland ratowała wyniki finansowe całego koncernu

Zwracając uwagę, że decyzje dyrekcji FAP potwierdzają najgorsze prognozy i oznaczają zepchnięcie potężnej grupy polskich pracowników i ich rodzin na skraj biedy Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ Solidarność

w tej dramatycznej sytuacji spółki FAP i przemysłu motoryzacyjnego udziela pełnego poparcia Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność FAP i wnosi pod obrady najbliższego posiedzenia Komisji Krajowej punkt (…) celem podjęcia wspólnych ogólnopolskich działań.

Pełną treść stanowiska Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ Solidarność w sprawie sytuacji w Fiat Auto Poland czytaj tutaj.

(rd)