Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Przestój ekonomiczny – ASK Poland

2020-04-10

Trzymiesięczny przestój ekonomiczny – od 15 kwietnia do 15 lipca 2020 – w związku z pandemią koronawirusa wprowadzono w ASK Poland. Pracownicy bezpośredniej produkcji w czasie przestoju otrzymywać będą wynagrodzenie wynikające z osobistych stawek zaszeregowania (minimalna płaca gwarantowana – MPG), zaś pracownicy pośredniej produkcji, magazynierzy oraz wskazani pracownicy biurowi – 80 proc. wynagrodzenia zasadniczego. W obu przypadkach nie może to być jednak mniej niż wysokości ustawowej płacy minimalnej (wynoszącej obecnie 2.600 zł brutto – więcej czytaj tutaj).

Natomiast pracownicy utrzymania ruchu (UR), pośrednio produkcyjni z grup FAN i FCA oraz większość pozostałych pracowników biurowych objęci zostaną od 15 kwietnia do 15 lipca 2020 obniżonym o 20 proc. wymiarem czasu pracy (nie mniej jednak niż do połowy etatu) oraz proporcjonalnie zmniejszonymi – czyli do 80 proc. – wynagrodzeniami.

Porozumienie jednocześnie przewiduje, że „w przypadku dalszego i znacznego zmniejszenia zapotrzebowania na pracę pracowników z obniżonym wymiarem czasu pracy mogą oni również trafić na przestój ekonomiczny.

Ponadto osoby świadczące w bielskim ASK Poland usługi na podstawie umów zleceń będą miały obniżony o 20 proc. wymiar czas świadczonych usług (i odpowiednio wynagrodzenia).

Podczas przestoju ekonomicznego pracodawca ma jednocześnie wskazywania osób, które będą wykonywać prace niezbędne dla funkcjonowania spółki. O potrzebie świadczenia takiej pracy pracownicy będą informowani z 24-godzinnym wyprzedzeniem, co oznacza, że musza oni pozostawać w stałej gotowości do pracy.

Jednocześnie porozumienie zawarte w ASK Poland przewiduje zarówno możliwość przedłużenia przestoju ekonomicznego w przypadku dalszego zagrożenia związanego z pandemią wywołana koronawirusem, jak też skrócenia wprowadzonego przestoju „gdy główni klienci spółki ogłoszą zakończenie przestoju ekonomicznego i zarządzą realizację dotychczasowych dostaw”.

(zz)