Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Przestój ekonomiczny – Denso

2020-04-02

Pełną stawkę wynagrodzenia zasadniczego (czyli 100 proc. minimalnej płacy gwarantowanej plus superminimum), ale bez premii i dodatków otrzymywać będą podczas przestoju ekonomicznego pracownicy tyskiego Denso Thermal Systems Polska. Taki przestój, ze względu na pandemię COVID-19 – zgodnie z porozumieniem podpisanym w środę (1 kwietnia) – może być zarządzony w Denso od początku kwietnia do końca czerwca 2020.

Wynagrodzenie pracowników w okresie przestoju ekonomicznego nie może być rzecz jasna niższe od ustawowej płacy minimalnej (aktualnie to 2.600 zł miesięcznie) z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Przestój ekonomiczny w tyskim Denso ma obejmować zasadniczo całą załogę, za wyjątkiem dwóch grup zatrudnionych. Pierwsza to pracownicy umysłowi w działach: Finanse i Administracja, Personalny, Zakupy, IT oraz Handlowy, którzy zostaną objęci obniżeniem wymiaru czasu pracy –  a w konsekwencji także zmniejszeniem wynagrodzenia – o 20 proc.

Druga grupa to pracownicy, których obecność w pracy jest konieczna dla zabezpieczenia procesów przedsiębiorstwa. Będą oni świadczyć pracę z poszanowaniem wszelkich obowiązujących obostrzeń związanych z epidemią COVID-19 (m.in. zachowanie odległości 1,5 m między pracownikami, rękawiczki ochronne) oraz wykorzystaniem wszelkich środków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przestój ekonomiczny będzie ogłaszany (zarządzany) każdorazowo przez dyrekcję Denso w Komunikacie Organizacyjnym. Pracodawca będzie także wskazywał osoby, które będą w tym czasie świadczyły pracę.

(zz)