Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Przestój ekonomiczny – Marelli Bielsko-Biała

2020-04-03

Dwa miesiące – od 1 kwietnia do 31 maja 2020 – ma trwać w bielskim Marelli przestój ekonomiczny związany z wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 pandemią COVID-19. Pracownicy podczas przestoju będą otrzymywać 78 proc. wynagrodzenia teoretycznego obejmującego: minimalna płacę gwarantowaną (MPG), supreminimum, premię regulaminową, dodatek funkcyjny, dodatek brygadzistowski, dodatek do bezpośredniej produkcji, wysługę lat, dodatek dla społecznych inspektorów pracy.

Podczas przestoju ekonomicznego pracownicy maja obowiązek (wynikający z ustawy) pozostawać w gotowości do świadczenia pracy, ponieważ z 24-godzinnym wyprzedzeniem mogą zostać poinformowani o konieczności wykonywania pracy niezbędnej dla zabezpieczenie podstawowego funkcjonowania spółki.

Zgodnie z porozumieniem podpisanym w piątek 3 kwietnia 2020 przestojem ekonomicznym objęci są pracownicy bezpośredniej i pośredniej produkcji oraz pracownicy biurowi z wyłączeniem Działu Finansów oraz kierowników poszczególnych działów.

Pracownicy Działu Finansów i kierownicy działów objęci są obniżonym o 20 proc. wymiarem czasu pracy (nie mniej jednak niż do połowy etatu) oraz proporcjonalnie obniżonymi – czyli do 80 proc. – wynagrodzeniami. Porozumienie jednocześnie przewiduje, że „w przypadku dalszego i znacznego zmniejszenia zapotrzebowania na pracę” osoby objęte obniżonym wymiarem czasu pracy też mogą trafić na przestój ekonomiczny.

Również osoby świadczące w bielskim Marelli usługi na podstawie umów zleceń będą miały obniżony o 20 proc. wymiar czas świadczonych usług (i odpowiednio wynagrodzenia), natomiast w przypadku przestoju ekonomicznego wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zostaną obniżone o 22 proc.

Ponadto porozumienie zawarte w Marelli Bielsko-Biała Poland przewiduje zarówno możliwość przedłużenia przestoju ekonomicznego w przypadku dalszego zagrożenia wywołanej koronawirusem pandemii COVID-19, jak też skrócenia tego przestoju „gdy główni klienci spółki ogłoszą zakończenie przestoju ekonomicznego i zarządzą realizację dotychczasowych dostaw”. W przypadku wznowienia produkcji pracownicy wynagradzani będą na dotychczasowych zasadach, czyli sprzed ogłoszenia przestoju ekonomicznego.

(zz)