Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Rośnie płaca minimalna

2019-09-20

Rząd podjął decyzję o podniesieniu minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku do wysokości 2.600 zł. Oznacza to, że minimalne wynagrodzenie w relacji do przeciętnego wynagrodzenia osiągnie poziom 50 proc. Taka decyzja jest realizacją jednego ze sztandarowych postulatów NSZZ Solidarność, który w formie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej złożyliśmy już w 2011 roku – przypomina Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność na łamach najnowszej „Solidarności Podbeskidzia” (całość czytaj tutaj), które ukazało się w bezpłatnym miesięczniku „Gazeta Beskidzka” – Większy niż pierwotnie planowany wzrost płacy minimalnej to również efekt prowadzonego od kilku miesięcy dwustronnego dialogu pomiędzy rządem i NSZZ Solidarność w ramach tzw. „Piątki Solidarności”.

Udało się w ostatnim czasie m.in. wyłączyć z płacy minimalnej dodatki stażowe, przyspieszyć wzrost wskaźnika naliczania zakładowego funduszu socjalnego, zwiększyć środki na podwyżki w sferze finansów publicznych, ustanowić lepszą ochronę przed bezprawnym zwolnieniem – wymienia przewodniczący Solidarności.

We wrześniowym numerze „Solidarności Podbeskidzia” znajdziemy ponadto m.in. materiały z tegorocznej pielgrzymki ludzi pracy na Jasną Górę (więcej czytaj tutaj),  relację z górskiego rajdu Solidarności, a także wspomnienie o zmarłym niedawno Januszu Bargiele….

Całe aktualne wydanie „Solidarności Podbeskidzia” można pobrać tutaj.

Pierwszy związkowy biuletyn „Solidarność Podbeskidzia” ukazał się w grudniu 1980. Do wprowadzenia stanu wojennego wydano blisko 30 numerów tego pisma. Później „Solidarność Podbeskidzia” wydawana była w podziemiu. W 1989 związkowe wydawnictwo po raz pierwszy ukazało się jako wkładka, wówczas  do tygodnika „Gazeta Prowincjonalna”. Obecnie ma formę samodzielnej związkowej kolumny w „Gazecie Beskidzkiej”, którą można znaleźć w blisko stu punktach kolportażu na terenie całego Podbeskidzia.

(rd)