Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Ruszyła procedura wyborcza

2013-11-27

Zgodnie przyjętym przez Komisji Krajowej NSZZ Solidarność kalendarzem wyborczym oraz uchwałą Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Fiat Auto Poland rozpoczęła się procedura wyborów władz naszej międzyzakładowej organizacji związkowej na nową kadencję 2014-2018.

Wybory odbywać się będą dwustopniowo – najpierw w bezpośrednim głosowaniu wszystkich związkowców wybrani zostaną delegaci na walne zebranie Solidarności FAP, którzy następnie wybiorą zarówno statutowe władze MOZ NSZZ Solidarność FAP, jak i naszych przedstawicieli (delegatów) do władz regionalnych oraz branżowych.

Pierwszym, trwającym do 4 grudnia 2013, etapem procedury wyborczej jest zgłaszanie kandydatów na związkowych delegatów. Zgłoszenia – uwaga wyłącznie pisemne wraz ze zgodą zainteresowanego na kandydowanie – przyjmowane są codziennie w związkowych siedzibach NSZZ Solidarność FAP w Bielsku-Białej i Tychach.

Głosowanie na delegatów odbywać się będzie w okręgach wyborczych (ich dokładny podział można uzyskać w związkowych siedzibach) systematycznie od 9 grudnia 2013 do 31 stycznia 2014. Będzie ono – podobnie jak całe wybory – tajne, bezpośrednie (czyli głosować można tylko osobiście), równe (każdy ma jeden głos) i powszechne (udział w nich może wziąć każdy członek NSZZ Solidarność FAP). Delegatami w okręgach zostaną kandydaci, którzy otrzymają kolejno największą liczbę oddanych głosów, natomiast liczba delegatów w poszczególnych okręgach jest proporcjonalna do ilości w nich związkowców. Szczegółowe zasady związkowych wyborów określa Ordynacja Wyborcza NSZZ Solidarność (można ją otrzymać w związkowych siedzibach), natomiast nad przebiegiem wyborów czuwa Komisji Wyborcza.

Po zakończeniu wyborów delegatów NSZZ Solidarność FAP wyznaczony zostanie termin ich walnego zebrania. Zgodnie z kalendarzem wyborczym musi się ono odbyć do 31 marca 2014.

(zz)