Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Silni siłą związku

2016-10-01

Radzimy osobom, chcącym realnie wypływać na poziom swoich zarobków, a co za tym idzie na poziom życia swój i swoich współpracowników, o zrzeszanie się w Solidarności – przekonuje Czesław Chrapek, przewodniczący Oddziału Skoczów NSZZ Solidarność w najnowszym numerze „Solidarności Podbeskidzia” (całość czytaj tutaj). Przypominając, że w naszym regionie działa również Sekcja Młodych zajmująca się ich problemami na rynku pracy.

Nawet bowiem w sytuacji, gdy ze względu na braki kadrowe zagrożone jest wykonywanie planów produkcyjnych pracodawcy – jak zwraca uwagę autor – „zatrudniają poprzez agencje pracy, sięgają po obcokrajowców, wprowadzają nieczytelne regulacje płacowe, które są tylko źródłem konfliktów wśród załogi. Cel jest tylko jeden: utrzymać niski poziom płac”. Tymczasem znaczenie skuteczniejszym wyjściem jest stworzenie, we współpracy ze związkami zawodowymi, rozwiązań zapewniających pracownikom godne wynagrodzenie, dobre warunki socjalne oraz czytelną ścieżkę awansu. Do wprowadzenia takich rozwiązań są jednak potrzebne silne i skuteczne związki zawodowe, takie jak NSZZ Solidarność.

(zz)