Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Sistema – nagrody i umowy

2013-02-09

Sprawy związane z naliczaniem i wypłatą nagrody świątecznej, warunkami zatrudnienia, w tym rozliczanie postojów oraz norm BHP były głównymi tematami poruszanymi podczas ostatnich (środa, 6 lutego 2013) rozmów międzyzakładowej Solidarności FAP z dyrekcją Sistema Poland. Uzgodniono m.in. zasady wyrównania nagrody świątecznej oraz przekształcania umów na 7/8 etatu w pełnoetatowe.

Ustalono, że wysokość nagrody świątecznej (bożonarodzeniowej) nie będzie uzależniona od frekwencji i wszyscy pracownicy, którym wcześniej obniżono je pierwszą transzę ze względu na absencję chorobową otrzymają wyrównanie wraz z najbliższym wynagrodzeniem. Jednocześnie wypłacona zostanie wszystkim pracownikom Sistema Poland druga część nagrody w wysokości nie mniejszej niż 100 zł.

Najlepsi mają ponoć otrzymać więcej (nawet 400 zł), tylko nie wiadomo jak to grupa ma być ustalona – dyrekcja zamierza zrobić to uznaniowo, a Solidarność domaga się określenia jasnych i jednoznacznych kryteriów. Niestety kompromisu nie udało się w tej kwestii osiągnąć.

Uzgodniono natomiast, że osobom zatrudnionym dotychczas na 7/8 etatu, które pracują normalnie pełne ośmiogodzinne dniówki przez pięć dni w tygodniu umowy o pracę zostaną – z mocą od 1 lutego 2013 – przekształcone na pełnoetatowe. Skorzysta na tym ok. 30 pracowników. Dyrekcja zapowiedziała równocześnie i to na piśmie, że nie planuje – a dokładniej „nie przewiduje konieczności” – zwolnień grupowych.

Sporo uwagi podczas środowego spotkania poświęcono także zatrudnionym w oddziale bielskim, których przełożeni starają się „zachęcić” do sięgania po urlopy w dni nieprodukcyjne FPT (głównie piątki, czasami czwartki). Tymczasem obowiązujący z Powertrain kontrakt przewiduje opłaty postojowe dla Sistema. Dlatego też standardem powinno być wypłacanie pracownikom kodeksowego wynagrodzenia postojowego, a nie wysyłanie ich na bezpłatne urlopy. Warto przy tym pamiętać, że te ostatnie mogą być udzielane tylko i wyłącznie na wniosek oraz z inicjatywy pracownika. Słowem nikt, nikogo na bezpłatny wysłać nie może.

Nasz związek interweniował też w sprawie pracowników Sistema delegowanych do pracy w Żywcu. Wnioskowaliśmy o zapewnienie im bezpłatnego dowozu do pracy lub zwracanie kosztów dodatkowego dojazdu w formie delegacji.

Wyjaśniono również kwestię dodatkowych 12-miesięcznych odpraw dla pracowników odchodzących z pracy za porozumieniem stron. Dyrekcja zadeklarowała, że mogą z nich skorzystać wszystkie osoby, których staż pracy pozwala na otrzymanie świadczenia przedemerytalnego. Oczywiście, pod warunki podpisania porozumienia stron, które – jak sama nazwa wskazuje – wymaga dodatkowo przystania pracodawcy na takie rozwiązania.

Międzyzakładowa Solidarności FAP naciskała także na szefostwo Sistema, aby wycofało się z kuriozalnego pomysłu wydłużania czas użytkowania odzieży roboczej o długość absencji chorobowej. Przewidywany czas użytkowania odzieży roboczej i ochronnej zgodnie z kodeksowymi wymogami musi być bowiem jednoznacznie określony (art. 2378 KP) oraz skonsultowany z przedstawicielami załogi (art. 23711a § 1 pkt 4 KP). A zatem skoro w obowiązujących tabelach jest on określony w miesiącach kalendarzowych, a nie dniówkach roboczych to „chorobowe” nie może tego czasu wydłużać, podobnie jak praca w nadgodzinach i we „włoskie soboty” go nie skraca.

Dodatkowo należy podkreślić, że akurat standardy i zasady BHP w żadnym wypadku nie powinny być miejscem poszukiwania drobnych oszczędności. Szczególnie gdy pamięta się, że odzież zarówno ochronna, jak i robocza nie jest „bonusem” dla zatrudnionego lecz jej przydzielenie jest wynikiem realizacji przepisów prawa określającego minimalne wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kolejną sprawa dotyczyła problemu bloczków na posiłki regeneracyjne, których nie otrzymali wszyscy uprawnieni. Dyrekcja zobowiązała się do niezwłocznego naprawienia tych uchybień. Jeśli zatem ktoś cały czas nie dostaje należnych talonów na posiłki prosimy o niezwłoczny kontakt z NSZZ Solidarność – w Bielsku-Białej (tel. 322-53, miejski 033/813-22-53 i 033/813-27-51) lub Tychach (tel. 96-98, miejski 032/217-96-98). My żadnej sprawy pracowniczej nie zostawiamy bez rozwiązania.

(red)