Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Sistema – ustalona premia roczna

2018-07-07

Wysokość tegorocznej premii rocznej w Sistema Poland oraz dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) do wypoczynku indywidualnego uzgodnione zostały w środę 4 lipca 2018 podczas spotkania związków zawodowych z dyrekcją spółki. Zarówno premia, jak i dofinansowanie z ZFŚS wypłacone zostaną razem z wynagrodzeniem za czerwiec 2018.

Kwota tegorocznej premii rocznej, do otrzymania której uprawnieni są wszyscy zatrudnieni w Sistema Poland na dzień wypłaty (czyli 10 lipca 2018) obliczana będzie indywidualnie dla każdego pracownika na podstawie wzoru:

 • PR = 0,0435 (MPG + SM) * GR
  gdzie:
 • PR – premia roczna
 • MPG – minimalna płaca gwarantowana (zł/godz.) na dzień 30 czerwca 2018
 • SM – super minimum (zł/godz.) posiadane na dzień 30 czerwca 2018
 • GR – suma godzin przepracowanych przez pracownika od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018, wliczając godziny nadliczbowe, godzin robocze przypadające na czas urlopu wypoczynkowego i okolicznościowego oraz zwolnienia chorobowego z powodu wypadku przy pracy, w drodze do  lub z pracy oraz choroby zawodowej.

Obliczona według tego wzoru premia roczna – przy założeniu przepracowania 2.227 godzin w okresie od lipca 2017 do końca czerwca 2018 oraz średniej stawki godzinowej na danej kategorii – dla poszczególnych kategorii płacowych będzie wynosić:

 • A2 – 1.307,81 zł (uprawnionych   76 pracowników)
 • A1 – 1.376,59 zł (uprawnionych 221 pracowników)
 • B2 – 1.463,77 zł (uprawnionych 133 pracowników)
 • B1 – 1.580,02 zł (uprawnionych   87 pracowników)
 • C2 – 1.614,90 zł (uprawnionych   74 pracowników)
 • C1 – 1.673,02 zł (uprawnionych   27 pracowników)
 • D2 – 1.736,96 zł (uprawnionych     9 pracowników)
 • D1 – 1.687,55 zł (uprawnionych     2 pracowników)
 • E3 – 1.938,46 zł (uprawnionych     2 pracowników)

Razem z premią roczną wraz z wypłacanym w lipcu wynagrodzeniem za czerwiec 2018 pracownicy Sistema Poland otrzymają dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku indywidualnego w wysokości 210-220 zł. Kwota dofinansowania uzależniona jest – jak praktycznie wszystkie świadczenia z ZFŚS – od wysokości dochodu na osobę w rodzinie pracownika.

Również 4 lipca 2018 podpisane zostało przez związki zawodowe i dyrekcję Sistema Poland porozumienie wprowadzające 45 zł dodatkowej nagrody za każdą dniówkę przepracowaną w soboty zbiorowe w nadgodzinach powyżej kodeksowego minimum (więcej czytaj tutaj).

Nagroda naliczany będzie po przepracowaniu w tym roku (łącznie) 152 godzin nadliczbowych w soboty, czyli od każdej soboty zbiorowej powyżej dziewiętnastu, zaś wypłacana będzie co miesiąc (a nie co kwartał, jak podobny dodatek w FCA Poland).

(zz)