Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Soboty z dodatkiem w Sistema

2018-07-07

Dodatkowe 45 zł nagrody za każdą dniówkę przepracowaną w soboty zbiorowe w nadgodzinach powyżej kodeksowego minimum przewiduje porozumienie podpisane w środę 4 lipca 2018 przez związki zawodowe z dyrekcją Sistema Poland.

Nagroda naliczany będzie po przepracowaniu w tym roku (łącznie) 152 godzin nadliczbowych w soboty, czyli od każdej soboty zbiorowej powyżej dziewiętnastu, zaś wypłacana będzie co miesiąc (a nie co kwartał, jak podobny dodatek w FCA Poland).

Ponadto porozumienie z 4 lipca 2018 ustala, że przełożony nie może zlecić pracownikowi pracy w soboty zbiorowe w czasie trwającego urlopu wypoczynkowego oraz w dni w których pracownik z ważnych przyczyn osobistych korzysta z przewidzianego prawem zwolnienia od pracy (czyli np. ślub czy pogrzeb członków rodziny).

Również podczas spotkania 4 lipca 2018 dyrekcja Sistema Poland ustaliła ze związkami zawodowymi wzór będący podstawą do obliczenia wakacyjnej premii rocznej w tej spółce. Premia ta – przy założeniu przepracowania 2.227 godzin od początku lipca 2017 do końca czerwca 2018 i średniej stawve wynagrodzenia zasadniczego (minimalna płaca gwarantowana plus superminimum) – wahać się będzie dla poszczególnych poziomów płacowych od 1.307,81 zł na kategorii A2 do 1.938,46 zł na kategorii E3, na której są zatrudnione dwie osoby. Dla większości pracowników Sistema premia roczna (przy tych założeniach) wyniesie jednak 1.376,59 zł (221 pracowników, kategoria A1) lub 1.463,77 zł (133 pracowników, kategoria B2). Uprawnione do otrzymania premii jest 631 osób. Więcej o premii rocznej w Sistema Poland czytaj tutaj.

Poza premią roczną wraz z wypłacanym w lipcu wynagrodzeniem za czerwiec 2018 pracownicy Sistema otrzymają dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) do wypoczynku indywidualnego w wysokości 210-220 zł. Kwota dofinansowania uzależniona jest – jak praktycznie wszystkie świadczenia z ZFŚS – od wysokości dochodu na osobę w rodzinie pracownika.

(zz)