Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Strajk wsparty pikietą

2020-03-07

Strajk wsparty pikietą

Przytłaczając większość pracowników dwóch zmian produkcyjnych w obu zakładach ASK Poland w Bielsku-Białej i Wilkowicach wzięła udział w dwugodzinnym strajku ostrzegawczym, który odbyły się w piątek 6 marca 2020. Przed bielską fabryką solidaryzowali się ze strajkującymi związkowcy z innych zakładów pracy Podbeskidzia, którzy zablokowali także pobliskie skrzyżowanie. Filmową relację z protestu można oglądać tutaj.

To ogromny sukces. Załoga ASK masowo skorzystała z przysługującego jej prawa do zamanifestowania swego niezadowolenia z powodu impasu w negocjacjach płacowych. Mamy nadzieję, że zarząd spółki zaakceptuje nasze postulaty i nie dojdzie do eskalacji protestu – mówiła podczas strajku Wanda Stróżyk, przewodnicząca międzyzakładowej NSZZ Solidarność FCA Poland, obejmującej swym działaniem także ASK Poland, zatrudniającą ponad 900 osób, w większości kobiet.

Strajk ostrzegawczy został ogłoszony, gdyż dotychczasowy przebieg mediacji i rozmów płacowych w ASK Poland uzasadnia ocenę, że nie prowadzą one do prowadzonych sprawnego rozwiązania trwającego w tej spółce od stycznia płacowego sporu zbiorowego (więcej czytaj tutaj).

Żądania płacowe zgłoszone w ramach sporu zbiorowego przez NSZZ Solidarność to podniesienie od 1 stycznia 2020 stawek wynagrodzenia zasadniczego wszystkich pracowników ASK Poland o 350 zł miesięcznie oraz wzrost dodatku stażowego o 100 zł miesięcznie. Z kolei pracodawca upiera się przy podwyżkach wynagrodzeń o 120 zł miesięcznie (czyli 71 groszy za godzinę) i podniesieniu dyscyplinującej pracowników miesięcznej premii absencyjnej o 80 zł.

Załoga ASK Poland systematycznie wypracowuje spore zyski – podkreśla Wanda Stróżyk – Żądamy, by pracodawca wreszcie zainwestował w ludzi, bo płace zasadnicze w tej spółce są już niewiele większe od obecnej płacy minimalnej.

Kolejną rundę mediacji w ASK Poland zaplanowano na wtorek 10 marca 2020. Znając oczekiwania społeczne i zawsze reprezentując interesy pracowników międzyzakładowa Solidarność FCA Poland będzie podczas nich dążyła do wypracowania satysfakcjonującego porozumienia płacowego, zapewniającego pracownikom ASK Poland godne i sprawiedliwe wynagrodzenia. Nie można bowiem akceptować sytuacji, gdy spółka nie chce podzielić się zyskami z załogą, która te zyski wypracowała!

(zz)

Filmowy reportaż ze strajku i pikiety w ASK Poland można oglądać tutaj.