Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

TAK dla referendum emerytalnego

2012-01-05

TAK dla referendum emerytalnego

Trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum obywatelskim w sprawie zachowania obecnych rozwiązań emerytalnych. Każdy, kto nie zgadza się z rządowymi planami przechodzenia na emeryturę w wieku 67 lat powinien poprzeć wniosek o referendum. Może to zrobić codziennie w siedzibach międzyzakładowej Solidarności FAP w Tychach i Bielsku-Białej.

Do akcji zbierania podpisów, na apel NSZZ Solidarność, przyłączają się kolejne organizacje i związki zawodowe. Działa też już strona internetowa akcji – pod adresem www.referendumemerytalne.pl zamieszczane są informacje na temat jej przebiegu. Wkrótce uruchomiony zostanie tam kalkulator emerytalny, który pomoże obliczyć wiek przejścia na emeryturę według zasad proponowanych przez rząd.
Składając podpisy pod wnioskiem o referendum należy pamiętać, aby nie odpowiadać na proponowane pytanie referendalne. Na to przyjdzie czas podczas głosowania w lokalu wyborczym. Koniecznie należy natomiast wypełnić czytelnie wszystkie rubryki tabeli formularza wniosku. Trzeba zatem wpisać swoje imię lub imiona oraz nazwisko, adres z pełną nazwą miejscowości (czyli Bielsko-Biała, a nie B-Biała czy B-B oraz Węgierska Górka, a nie Węg. Górka), numer PESEL, a w ostatniej rubryce podpisać się. Także czytelnie – ma to być podpis, a nie parafka. Poza wypełnieniem tabeli na formularzu wniosku nie wolno robić żadnych dopisków, skreśleń czy też poprawek. Nie wolno zapominać, że podpisy na formularzu pokreślonym lub wskazującym odpowiedź na pytanie referendalne mogą być uznane za nieważne i nie będą liczone. Tymczasem aby wniosek o referendum trafił pod obrady Sejmu musi go poprzeć co najmniej pół miliona obywateli. Podpisy pod wnioskiem mogą przy tym składać tylko osoby pełnoletnie, mające prawo wyborcze (mogące głosować). Tylko one też będą uczestniczyć w referendum.
Pamiętaj – popierając wniosek o zwołanie referendum robisz pierwszy krok w walce o swoje prawa. Reformy systemu emerytalnego nie mogą podlegać arbitralnym decyzjom polityków i kaprysom rynków finansowych. W tej sprawie powinni wypowiedzieć się Polacy. Dlatego każdy powinien podpisać się pod wnioskiem o referendum obywatelskie w sprawie zachowania obowiązującego obecnie wieku emerytalnego. Tu chodzi o nasze emerytury i nasze pieniądze.
(zz)