Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

To powinien być płatny przestój

2021-11-16

Nasza międzyzakładowa NSZZ Solidarność FCA Poland zwróciła się do dyrekcji z pismem, zwracającym uwagę, że dla pracowników dni bez produkcji 8-9 listopada 2021 zgodnie z Kodeksem pracy powinny być okresem płatnego przestoju, a nie „wolnym do odpracowania.

Obowiązujące w FCA Poland S.A. wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy bowiem nie przewidują przypadków, które dawałyby dyrekcji możliwość jednostronnej zmianę harmonogramów, czy też kalendarza pracy (natomiast te zapisane w zakładowym układzie zbiorowym pracy i regulaminie pracy wymagają ustaleń dokonanych z zakładowymi organizacjami związkowymi, co w omawianym przypadku nie miało miejsca). Również Kodeks pracy nie określa przypadków, które uzasadniałyby wprowadzenie zmian w harmonogramach pracy.

Jednocześnie decyzja pracodawcy o nieorganizowaniu w dniach 8-9 listopada 2021 produkcji wypełnia znamiona przeszkód doznanych przez pracowników z przyczyn dotyczących pracodawcy o których mówi art. 81 § 1 Kodeksu pracy. Pracownikowi należy się wówczas wynagrodzenie przestojowe.

Warto przy tym pamiętać, ze w bardzo podobnym przypadku – który miał miejsce na początku września 2021 w bielskim FCA Powertrain – kontrola Państwowej Inspekcji Pracy potwierdziła, że pracownikom wysłanym na przymusowe wolne (nie świadczącym pracy) przysługuje wynagrodzenie przestojowe (więcej czytaj tutaj).

(zz)