Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Trzeba ustalić podwyżki w Magneti

2021-01-20

Nasza międzyzakładowa NSZZ Solidarność wystąpiła we wtorek (19 stycznia) z wnioskiem o rozpoczęcie rozmów celem uzgodnienia zbiorowej podwyżki płac w Magneti Bielsko-Biała Poland w 2021 oraz o niezwłoczne zorganizowanie spotkania celem omówienia aktualnej sytuacji ekonomicznej bielskiego Magneti, jego perspektyw rozwoju, a także stanu i struktury zatrudnienia.

Jednocześnie aby rozmowy płacowe opierały się na rzeczowych i merytorycznych argumentach nasza międzyzakładowa Solidarność FCA Poland wystąpiła do pracodawcy – tak, jak przewidują przepisy ustawy – o przedstawienie niezbędnych danych oraz informacji. Jak bowiem pokazuje doświadczenie wszędzie tam gdzie związki zawodowe są traktowane poważnie i otrzymują pełne informacje zawsze jest możliwość wypracowanie satysfakcjonującego porozumienia. Potrzebny jest do tego dialog prowadzony z poszanowaniem słusznych interesów stron, a takim niewątpliwie jest zapewnienie całej załodze bielskiego Magneti godnych płac odpowiadających ich wysiłkowi, zaangażowaniu, najwyższej wydajności i jakości pracy, a tym samym gwarantujących pracownikom i ich rodzinom podstawową stabilizację ekonomiczną.

Takich właśnie wynagrodzeń domaga się nasza międzyzakładowa NSZZ Solidarność zawsze stojąca po stronie ludzi i broniąca ich praw oraz interesów pracowniczych.

(zz)