Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Trzy dniówki do wypłaty

2021-10-25

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w bielskim FCA Powertrain ustaliła, że pracownikom nie świadczącym pracy (wysłanym na przymusowe wolne) w dniach 1-3 września 2021 przysługuje wynagrodzenie przestojowe, zgodnie z art. 81 § 1 Kodeksu pracy. Dlatego też inspektor PIP wystąpił do pracodawcy o naliczenie i wypłaceniem tym pracownikom wynagrodzenia za czas przestoju.

Jak bowiem trafnie zauważył PIP pracownicy FCA Powertrain w dniach 1-3 września 2021 – które były dla nich dniami pracy ustalonymi w pierwotnym harmonogramie (rozkładzie) czasu pracy – byli gotowi do świadczenia pracy, a doznali przeszkód w jej wykonywaniu z przyczyn dotyczących pracodawcy, jako organizatora pracy. To bowiem na nim spoczywa obowiązek zapewnienia komponentów do produkcji i to on – a nie pracownicy – powinien ponosić konsekwencje braku tych komponentów.

Jednocześnie – jak podkreślił PIP – zmiana harmonogramów czasu pracy w FCA Powertrain możliwa była jedynie po jej ustaleniu ze związkami zawodowymi. To zaś nie miało miejsca. Jak zauważył PIP dyrekcyjna propozycja zmiany harmonogramów została jednogłośnie odrzucona przez wszystkie organizacje związków zawodowych.

Trzeba również przypomnieć, że nasza międzyzakładowa NSZZ Solidarność FCA Poland już na początku października wystąpiła do dyrekcji FCA Powertrain o wyrównanie wynagrodzeń wrzesień 2021 do pełnej wysokości i wypłatę dniówek przestojowych za 1-3 września 2021. My bowiem zawsze stoimy po stronie ludzi broniąc ich praw i interesów, zaś kontrola PIP przyznała nam w tej sprawie rację.

(zz)