Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Trzy razy wyższe zyski FAP

2014-03-14

W zeszłym roku Fiat Auto Poland wypracował 291,3 mln zł zysku netto, prawie trzy razy więcej niż rok wcześniej. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAP w piątek 14 marca 2014 zatwierdziło sprawozdanie finansowa zarządu za rok obrotowy 2013 – poinformowała firma w swoim komunikacie.

Zatem zyski FAP w 2013 kolejny rok z rzędu rosły zyski spółki (w 2013 wynosiły one 291,3 mln zł, w 2012 – w 106,8 mln zł, w 2011 – 83,9 mln zł), mimo spadku produkcji (w 2013 wyniosła ona 296 tys. samochodów, natomiast odpowiednio: w 2012 – 348 tys., w 2011 – prawie 468 tys.). Co ciekawe dochody spółki malały w znacznie mniejszym stopniu. Przykładowo w 2013 przychody FAP ze sprzedaży wyniosły nieco ponad 13,2 mld zł, czyli  tylko o jedną szesnastą mniej niż rok wcześniej (14,1 mld zł).

Spółka w swoim komunikacie nie wskazał powodów tak znaczącego wzrostu zysków w zeszłym roku. FAP nie podała też, ile wyniósł zysk brutto za 2013 i ile zapłaciła podatku dochodowego. Niestety podobnie jak w latach ubiegłym nasza firma najwyraźniej cały czas nie zamierza się podzielić zyskami z pracownikami, którzy go wypracowali. Zostały one bowiem w całości przeznaczone przez Walne Zebranie Akcjonariuszy na kapitał rezerwowy spółki.

Jednak o ogromnym wysiłku oraz zaangażowaniu pracowników, zapewniającym firmie odnoszenie sukcesów finansowych i organizacyjnych (potwierdzonych m.in. złotym certyfikatem WCM) zawsze pamięta NSZZ Solidarność, systematycznie składając żądanie podwyżki wynagrodzeń. Obecnie rozpoczęły się w FAP rozmowy płacowe (więcej czytaj tutaj), podczas których nasza organizacja związkowa jak zawsze będzie walczyć o prawa i interesy pracowników.

(inf)