Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Trzy ustawy na początek

2012-04-12

Wniesienie do Sejmu trzech projektów własnych ustaw – o systemie ubezpieczeń społecznych, prewencji wypadkowej i pracy tymczasowej – zapowiedział NSZZ Solidarność. To początek legislacyjnej ofensywy związkowej, będącej odpowiedzią na wezwanie szefa rządu zgłoszone 30 marca 2012 z sejmowej trybuny, aby Solidarność nie tylko zbierała podpisy, ale składała swoje propozycje.

Przedstawimy własny projekt ustawy dotyczący reformy emerytalnej. Merytorycznie rozprawimy się też z propozycjami rządu – zapowiada Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. – Do załatwienia jest sprawa tzw. umów śmieciowych, płacy minimalnej, bezrobocia wśród młodych ludzi.

Związkowy projekt ustawy o systemie ubezpieczeń przewiduje objęcie składką wszystkich dochodów ubezpieczonego bez względu na tytuł, czas i kolejność ich powstawania. Wyłączenie ma dotyczyć jedynie uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz studentów, do ukończenia 26 lat. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w przypadku umów cywilno-prawnych oraz działalności pozarolniczej były liczone w oparciu o rzeczywiste dochody, a nie deklarowane.

Zdaniem prof. Ryszarda Bugaja, ekonomisty PAN, najpierw powinno się podwyższyć składki ubezpieczeniowe dla przedsiębiorców i znieść limity (obecnie to 30-krotność średniego miesięcznego wynagrodzenia rocznie, czyli dwie i pół średniej miesięcznie), po przekroczeniu których nie trzeba już odprowadzać składek.

Odnośnie prewencji wypadkowej w ramach ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Solidarność chce zwiększenia środków na cele związane przeciwdziałaniem wypadkom przy pracy i powstawania chorób zawodowych, ustalenia najniższej wysokości odpisu na cele prewencyjne, umożliwienia finansowania wieloletnich projektów w obszarze prewencji, rozszerzenie pojęcia prewencji o działania wspierające tworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków pracy dla osób w wieku starszym oraz stworzenie możliwości współfinansowania projektów przez pracodawców.

Postulowane zmiany w zakresie pracy tymczasowej mają objąć osoby świadczące pracę tymczasową skutecznymi przepisami ochronnymi. Przede wszystkim poprzez powstrzymanie narastania stałej tymczasowości w pracy, zbudowanie instrumentu aktywizacji zawodowej ułatwiającej odnalezienie stałego zatrudnienia, wprowadzenie konsekwencji za naruszenia przez pracodawcę, wprowadzenie odpowiedzialności solidarnej pracodawcy użytkownik i agencja pracy tymczasowej, ujednolicenie przepisów ochronnych dotyczących pracowników tymczasowych bez względu na sposób zawarcia umowy przez agencję pracy tymczasowej.

Nad przygotowywaniem związkowych projektów ustaw pracuje obecnie 15 osób w biurze eksperckim NSZZ Solidarność, korzystających z opinii kilku zewnętrznych autorów z tytułami profesorskim z najsilniejszych ośrodków uniwersyteckich w kraju, wśród których nie brakuje uznanych autorytetów w swoich dziedzinach. Związkowa ofensywa legislacyjna znalazła bowiem poważne wsparcie w środowisku akademickim.

(red)

Więcej o legislacyjnej ofensywie Solidarności czytaj tutaj