Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Upomnieli się o podwyżkę

2019-04-05

Kilkuset pracowników FCA Powertrain pojawiło w środę 3 kwietnia 2019 podczas przerwy śniadaniowej przed budynkiem dyrekcji, aby upomnieć się o podwyżkę płac. Liczyli jednocześnie na spotkanie z dyrektorem. Ten jednak nie wyszedł do załogi.

Bardzo ważne, że załoga bielskiego Powertrain tak masowo poparła żądania płacowe złożone przez związki zawodowe – mówi Wanda Stróżyk, przewodnicząca międzyzakładowej NSZZ Solidarność FCA Poland. – Trzeba też przypomnieć, że podczas rozmów płacowych 26 marca 2019 dyrektor zapowiadał, że bardzo chętnie spotka się z załogą.

Organizacje związkowe z FCA Powertrain wspólnie wystąpiły z żądaniem podwyżki stawek zasadniczych o 5 zł na godzinę, co razem z premią dawałoby wzrost wynagrodzeń o ok. 950 zł miesięcznie. Żądanie płacowe zostało złożone w trybie sporu zbiorowego (więcej czytaj tutaj).

W FCA Powertrain od ośmiu lat nie było zbiorowej podwyżki stawek zasadniczych, tymczasem tylko płaca minimalna wzrosła w tym czasie o 864 zł miesięcznie – przypominała Wanda Stróżyk.

Tymczasem dyrekcja proponuje wzrost płac – wraz z premią – o 250 zł brutto miesięcznie, co oznaczałoby w FCA Powertrain podwyżkę stawek zasadniczych o 221,24 zł oraz utrzymanie przez kolejny rok premii w ramach tzw. planu przemysłowego, czyli opartej o wskaźniki efektywności w obszarze EMEA Grupy FCA (więcej czytaj tutaj).

Nie ma zgody, by niepewna premia wprowadzana była kosztem pewnych stawek zasadniczych – mówiła Wanda Stróżyk. – To one gwarantują bowiem stabilne wynagrodzenie. Natomiast tylko działając solidarnie możemy skutecznie wywalczyć godną prace i sprawiedliwe płace.

Będąca bowiem częścią praw człowieka godna pracy, to praca bezpieczna i godziwie wynagradzana.

(zz)