Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Urlopy w tyskim Denso

2022-05-26

Wraz z porozumieniem płacowym (więcej czytaj tutaj) ustalone zostały ze związkami zawodowymi terminy tegorocznych zbiorowych przerw urlopowych w tyskim Denso Thermal Systems Polska. Wakacyjna przerwa urlopowa rozpocznie się w poniedziałek 1 sierpnia i potrwa do piątku 12 sierpnia 2022. Obejmuje ona zatem 10 dni urlopu, ale razem z weekendami (30-31 lipca i 13-14 sierpnia) oraz świętem Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia) oznacza łącznie 17 dni odpoczynku.

Jednodniowy urlop zaplanowano w poniedziałek 31 października 2022 przed Wszystkimi Świętymi wypadającymi w tym roku we wtorek, co daje cztery dni wolne na odwiedzenie grobów bliskich.

Natomiast układ kalendarza sprawia, że świąteczno-noworoczna przerwa urlopowa obejmuje tylko cztery dni urlopu od 27 do 30 grudnia 2022. W tym roku zarówno Wigilia Bożego Narodzenia, jak i Sylwester wypadają w soboty.

Dodatkowo w związku z marcowymi przestojami (14-18, 26, 28 i 31) wprowadzonymi w miejsce pierwotnie planowanej przez dyrekcje przerwy urlopowej ustalono, że dniami urlopu zbiorowego w 2022 będą cztery dni urlopu udzielanego pracownikom w terminie indywidualnie z nimi ustalonym w okresie ewentualnych przestojów produkcyjnych ogłaszanych w trakcie roku 2022.

Termin pozostałego urlopu wypoczynkowego ustalany ma być indywidualnie przez przełożonych z pracownikami na zasadach przewidzianych w Kodeksie pracy, czyli biorąc pod uwagę wnioski pracowników oraz konieczność zapewnienia normalnego toku pracy zakładu. Przy czym urlop ten trzeba wykorzystać do końca roku, co również wynika z kodeksu. Co do zasady przewiduje on bowiem udzielanie urlopu w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył prawo urlopu.

Ponadto przyjęto zmianę tegorocznego kalendarza (rozkładu) pracy, ustalając, że dniem wolnym od pracy był 2 maja 2022 (poniedziałek miedzy świętami: pracy i Konstytucji 3 Maja), zaś w zamian dniem roboczym – sobota 14 maja 2022.

(zz)