Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Walka o godne płace

2021-04-30

Walka o godne płace

Zgodnie z wyrażoną w ankiecie wolą zdecydowanej większości załogi międzyzakładowa NSZZ Solidarność FCA Poland wystąpiła w Marelli Bielsko-Biała w trybie sporu zbiorowego z żądaniem zbiorowej podwyżki stawek zasadniczych o 2,50 zł za godzinę. Równej dla każdej grupy płacowej oraz każdego pracownika.

My bowiem nigdy nie zostawiamy pracowników oraz zawsze walczymy o ich prawa i interesy. Walkę tę prowadzić będziemy zarówno przy negocjacyjnym stole, jak też podejmując wszelkie dopuszczalne prawem formy protestu. Zasadniczym celem jest obecnie zapewnienie godnych płac – a tym samym niezbędnych podwyżek stawek – w bielskim Marelli.

Wraz z uruchomieniem procedury sporu zbiorowego, który zgodnie z ustawą trwa od momentu złożenia żądań płacowych – czyli od 26 kwietnia 2021 – rozpoczął się kolejny etap walki o wyższe, godne płace dla wszystkich pracowników Marelli.

Bardzo ważna jest przy tym postawa załogi – jej determinacja, zdecydowanie i solidarność w domaganiu się realizacji zgłoszonych żądań płacowych. Mówiąc wprost – dajmy sobie szansę na wywalczenie wyższych podwyżek wynagrodzeń. Wystarczy aktywnie poprzeć żądania płacowe zgłoszone przez reprezentująca pracowników bielskiego Marelli naszą międzyzakładową Solidarność.

Pamiętajmy: zdeterminowana i solidarna załoga zawsze może doprowadzić do realizacji żądań płacowych. Dlatego też działając solidarnie i będąc zorganizowani w NSZZ Solidarność możemy osiągnąć więcej. Naszą siłą jest bowiem Solidarność i tylko dzięki niej możemy wygrać!

(rd)