Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Wezwanie do dialogu

2011-07-14

Działając w imieniu wszystkich organizacji związkowych tworzących globalną sieć Fiat/Chrysler przedstawiciele największych central działających w naszym koncernie oraz Międzynarodowej Federacji Metalowców (International Metalworkers Federation – IMF), w której skład wchodzi NSZZ Solidarność, wystąpili do Sergio Marchionne, szefa Fiata, z wezwanie do utworzenia Światowej Rady Pracowników (World Employee Committee – WEC) Fiat/Chrysler i rozpoczęcia negocjacji międzynarodowej umowy ramowej (International Fremework Agreement – IFA).

Jak podkreślono w wysłanym 7 lipca piśmie (czytaj oryginał) powstanie forum dialogu na poziomie światowym oznacza szanse na sprawne reagowanie na problemy pracownicze związane z bezpieczeństwem, ochroną zdrowia, higieną pracy, ergonomią, szkoleniami oraz jakością pracy, a tym samym pozwoli na tworzenie wydajnych i przyjaznych dla zatrudnionych procesów technologicznych i miejsc pracy. Dialog partnerów społecznych powinien być bowiem prowadzony na każdym poziomie – zarówno lokalnym (zakładowym), krajowym, regionalnym, jak i globalnym. Wymaga tego zarówno interes pracowników, jak i firmy. Jak bowiem przypomniano w piśmie podpisanym m.in. przez Jyrki Rainę, sekretarza generalnego IMF – doświadczenie pokazuje, że gdy związki zawodowe są traktowane poważnie, otrzymują pełne informacje, a dialog utrzymywany jest na zasadach partnerstwa, to zawsze możliwa jest współpraca prowadząca do wspólnego sukcesu.

Globalny dialog społeczny nie tylko usprawni przekazywanie istotnych informacji oraz prowadzenia bieżącej konsultacji ze związkami zawodowymi działającymi w Fiat, Fiat Industriale i Chrysler, ale również umocni społeczny wizerunek koncernu. Podpisanie międzynarodowej umowy ramowej pokaże kontrahentom oraz obecnym i potencjalnym klientom zaangażowanie Fiat/Chrysler w przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu oraz poszanowanie praw człowieka. Dlatego też strona związkowa liczy, że w naszym koncernie uda się doprowadzić do konstruktywnego dialogu opartym na porozumieniu i wzajemnym poszanowaniu.

Jednocześnie z wezwaniem do rozmów, przedstawiono podstawowe zasady działania globalnej związkowej sieci Fiat/Chrysler, której koordynatorem na Polskę jest Wanda Stróżyk, przewodnicząca NSZZ Solidarność Fiat Auto Poland.

(inf)