Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Wiec informacyjny – 14 listopada 2014

2014-11-10

Wiec informacyjny – 14 listopada 2014

Drugi wiec informacyjnych „Polityka Wasza Bieda Nasza” organizowany przez NSZZ Solidarność odbędzie się w piątek 14 listopada 2014 na parkingu przed zakładem Fiat Auto Poland w Tychach. Początek wiecu – będącego jednocześnie protest przeciwko niskim wynagrodzeniom, pozorowanemu dialogowi oraz uzależnianiu przez dyrekcje FAP prowadzenia negocjacji płacowych od elastycznego czasu pracy – o godz. 14.05.

Od trzech lat w naszym zakładzie nie było podwyżki płac, choć w tym czasie systematycznie rośnie obciążenia pracowników zadaniami, a załoga tyskiego FAP osiąga najwyższe standardy jakości pracy, potwierdzane certyfikatami WCM (więcej czytaj tutaj). Za codzienną dobrą pracę należy się godne wynagrodzenie, dlatego też NSZZ Solidarność żąda podwyżki stawek zasadniczych wszystkich pracowników FAP o 2,50 zł na godzinę, czyli 420 zł miesięcznie za kodeksowy czas pracy od poniedziałku do piątku (więcej czytaj tutaj).

W sprawach płacowych pracodawca pozoruje dialog ze związkami. Nie odpowiedział na większość pism, jakie Solidarność skierowała do niego w tym roku w sprawie podwyżek wynagrodzeń – przypominała Wanda Stróżyk, przewodnicząca Solidarności FAP podczas pierwszego wiecu, który odbył się 5 listopada 2014 (więcej czytaj tutaj). – Tymczasem pracownicy mają prawo do udziału w wypracowanych przez siebie zyskach.

A te są spore - w ciągu ostatnich trzech lat załoga FAP wypracowała prawie pół miliarda złotych czystego zysku. (więcej czytaj tutaj) Natomiast tegoroczne zyski FAP rynkowi analitycy szacują na poziomie 300 mln zł.

Dlatego też wyrażamy sprzeciw wobec ciągłego ignorowania przez Zarząd Fiata postulatów o podwyżkę płac zgłaszanych systematycznie od trzech lat przez NSZZ Solidarność FAP (więcej czytaj tutaj). Każdy może dołączyć do tego sprzeciwu oraz wyrazić swoje niezadowolenie ze stale pogarszającej się sytuacji materialnej – wystarczy wziąć udział w związkowym wiecu informacyjnym i poprzeć płacowe żądania zgłaszane przez Solidarność.

(zz)