Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Włoskie dwa procent

2019-03-12

Po trwających blisko cztery miesiące rozmowach płacowych w poniedziałek 11 marca 2019 dwie centrale związkowe – FIM-CISL oraz UILM-UIL – podpisały porozumienie płacowe (umowę zbiorową), które obowiązywać będzie we włoskim FCA w latach 2019-22. Przewiduje ona m.in. coroczny wzrost stawek zasadniczych o 2 proc., co w ciągu czterech lat oznacza wzrost wynagrodzeń o średnio 145 euro (czyli 620 zł) miesięcznie.

Pierwsza z czterech transz podwyżki obowiązywać będzie od 1 kwietnia 2019, ostatnia – czwarta – od 1 stycznia 2022. Za każdym razem będzie to średnio nieco ponad 35 euro (150 zł) miesięcznie. Dzięki procentowi składanemu łączna podwyżka stawek zasadniczych wyniesie 8,6 proc. Dodatkowo zwiększona ma nieco zostać rekompensata ta za pracę w systemie 18 zmian.

Ponadto na kolejne cztery lata utrzymana zostanie we włoskim FCA – wprowadzona w 2015 – tzw. premia za efektywność, czyli system premii kwartalnej i rocznej, bliźniaczy do obowiązującego przez ostatnie cztery lata w FCA Poland. Przy czym ustalone nowe wskaźniki mają pozwolić zwiększyć roczną premię, która w ubiegłym roku wyniosła średnio 1.270 euro (ok. 5.460 zł) w FCA oraz 753 euro (ok. 3.235 zł) w CNH Industrial.

Umowa zbiorowa na lata 2019-22 przewiduje również płacenie przez pracodawcę wyższych stawek na dodatkowe ubezpieczenie emerytalne oraz zdrowotne. Planowane jest także wprowadzenie płatnych pięciu dniówek dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz urlopów okolicznościowych. Przewidziane są jednocześnie zmiany organizacyjne – od 1 stycznia 2020 wprowadzona ma zostać nowa klasyfikacja zawodowa (obejmująca podziału na grupy i kategorie płacowe) podzielona na trzy zespoły zawodowe. Szczegóły ma opracować w ciągu tego roku specjalna grupa robocza.

Porozumienia na lata 2019-22 nie podpisali związkowcy z radykalnego FIOM. Domagają się oni m.in. zdecydowanie większej podwyżki stawek płacy zasadniczej (do poziomu obowiązującego w krajowym układzie zbiorowym dla branży metalowej, który nie obowiązuje w FCA) oraz zmiany systemu premiowania – ustalenia stałych stawek premii i przyznawania jej w oparciu o różne kryteria, nie tylko efektywność.

(rd)