Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Wybory SIP w Fenice

2014-08-22

Przez ponad tydzień – od 8 do 17 września 2014 – pracownicy Fenice Poland wybierać będą wydziałowych społecznych inspektorów pracy na nową czteroletnią (2014-18) kadencję. Do obsadzenia jest łącznie siedem mandatów: po dwa w Bielsku-Białej i Tychach oraz po jednym w Skoczowie, Krośnie i Rzeszowie.

Kandydatów na społecznych inspektorów pracy w Fenice można zgłaszać 25-29 sierpnia 2014 (czyli w najbliższym tygodniu od poniedziałku do piątku) w siedzibach związkowych, na formularzach, które można dostać na miejscu lub pobrać tutaj.

Zgodnie z wymogami ustawy o funkcję wydziałowym społecznym inspektorem pracy może ubiegać się pracownik, który jest członkiem związku zawodowego i nie zajmuje stanowiska kierownika zakładu pracy lub stanowiska kierowniczego bezpośrednio podległego kierownikowi zakładu. Jednocześnie każdy SIP-owiec powinien posiadać niezbędną znajomość zagadnień wchodzących w zakres działania społecznej inspekcji pracy. Dlatego też prawo przewiduje, że wydziałowy społeczny inspektor pracy powinien posiadać co najmniej dwuletni staż pracy w branży, do której należy firma oraz co najmniej jeden rok stażu w danym zakładzie. Natomiast w przypadku zakładowego społecznego inspektor pracy jest to odpowiednio: co najmniej pięcioletni staż pracy w branży oraz dwuletni w zakładzie pracy.

(zz)