Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Wybory SIP w Magneti Marelli

2014-11-07

Społecznych inspektorów pracy na nową czteroletnią (2014-18) kadencję wybierać będą w połowie listopada pracownicy Magneti Marelli Suspension Systems Bielsko. Głosując na kandydatów zgłoszonych przez międzyzakładową NSZZ Solidarność FAP zyskają pewność, że społeczni inspektorzy zawsze będą dbać o bezpieczne, zgodne z zasadami BHP warunki pracy oraz dobrze przypilnują wszelkich spraw pracowniczych.

Wybory SIP w bielskim Magneti Marelli odbywać się będą od 13 do 18 listopada 2014, czyli od czwartku do wtorku. Zakład został podzielony na dwa okręgi wyborcze – obejmujące Zakład Zawieszeń (okręg I) i Zakłada Amortyzatorów (okręg II). W każdym okręgu wybieranych będzie po dwóch społecznych inspektorów pracy. Dlatego też aby głos był ważny, należy postawić znak „x” przy nazwiskach maksymalnie dwóch kandydatów. Zatem głosujemy tak:

Okręg I – Zakład Zawieszeń

  1. Czulak Anna
  2.  Kuś Mirosław

Okręg II – Zakład Amortyzatorów

  1. Kuś Zbigniew
  2. Mally Mateusz

Do społecznych inspektorów pracy – czyli po prostu SIP-owców – należy zgłaszać wszelkie uwagi, zastrzeżenia oraz wątpliwości dotyczące zarówno samego miejsca pracy, jak i pomieszczeń socjalnych (szatnie, toalety itp.). Mają oni bowiem zagwarantowane ustawowo uprawnienia do kontroli stanu budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesów technologicznych z punktu wiedzenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Biorą również udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, analizowaniu przyczyn zachorowań na choroby zawodowe oraz opiniują plany poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, a także kontrolują ich realizację. Równocześnie SIP-owcy mogą formułować pisemne zalecenia, nakazujące usunięcie stwierdzonych uchybień.

Zatem wybierając na społecznych inspektorów pracy kandydatów NSZZ Solidarność skutecznie dbasz o swoje bezpieczeństwo w pracy oraz odpowiednią ochronę własnego zdrowia i życia. Tym samym we własnym dobrze pojętym interesie warto oddać na nich głos.

(sp)