Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Wybrane władze nowej kadencji

2018-03-05

Wybrane władze nowej kadencji

Reprezentujący półtora tysiąca związkowców delegaci międzyzakładowej Solidarności FCA Poland podsumowali w sobotę 3 marca 2018 minione cztery lata działań w obronie praw i interesów pracowniczych oraz wybrali statutowe władze na nową kadencję 2018-2022. Przewodniczącą Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność FCA Poland została ponownie Wanda Stróżyk, którą poparło 92,7 proc. głosujących delegatów.

Podczas XXI Międzyzakładowego Zebrania Delegatów NSZZ Solidarność FCA Poland ustalono również liczebność władz statutowych naszej organizacji międzyzakładowej w nowej, dziesiątej już w historii, kadencji oraz wybrano ich składy. Przy czym Komisję Międzyzakładową wyłoniono z list cząstkowych – gwarantujących, że jej skład odzwierciedla strukturę związkowych szeregów oraz zapewniał reprezentację przedstawicielom wszystkich spółek i wydziałów. W jej skład weszli jednocześnie wszyscy wybrani w wyborach bezpośrednich przewodniczący komisji wydziałowych.

Zebranie delegatów – będące statutową władzą stanowiącą międzyzakładowej Solidarności – wyłoniło także naszych przedstawicieli (delegatów) na WZD regionów Podbeskidzie i Śląsko-Dąbrowskiego oraz Krajowej Sekcji Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ Solidarność.

Delegaci nie tylko wybierali związkowe władze, ale także dyskutowali nad zadaniami i wyzwaniami stojącymi przed związkami zawodowymi, jak również wskazywali na niezbędne działania niezbędne aby skutecznie walczyć o interesy i prawa pracownicze.

Mijająca czteroletnia kadencja związkowa była dla Solidarność FCA Poland kolejnym okresem trudnej, a zarazem cały czas najczęściej samotnej, walki o zapewnienie pracownikom wszystkich spółek objętych jej działaniem godnych wynagrodzeń, stabilnego zatrudniania i utrzymania miejsc pracy – przypominała Wanda Stróżyk. – Staraliśmy się, by walka ta odbywała się przy negocjacyjnym stole zgodnie z zasadami dialogu społecznego. Niestety postawa pracodawców ignorujących prawo załogi nie tylko do godnych wynagrodzeń, ale nawet prowadzenia rokowań celem wdrożenia zbiorowej podwyżki płac, często zmuszała nas do upominania się o prawa pracowników podczas pikiet i demonstracji oraz obrony interesów zatrudnionych na sali sądowej.

My jesteśmy Solidarnością z krwi i kości – podkreślał Marek Bogusz, przewodniczący Regionu Podbeskidzie NSZZ Solidarność. – Obecnie są dwa filary działania naszego Zarządu Regionu: dział prawny oferujący związkowcom kompleksową pomoc nie tylko w zakresie prawa pracy, lecz również w kwestiach rodzinnych, cywilnych i majątkowych oraz dział księgowy zapewniający komisjom zakładowym merytoryczne wsparcie przy negocjacjach i analizach finansowych.

Wśród gości XXI Międzyzakładowego Zebrania Delegatów NSZZ Solidarność FCA Poland był również Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. W swoim wystąpieniu omówił on dwuletnie prace i inicjatywy ministerstwa oraz przedstawił stan prac nad nowym Kodeksem pracy, a także szeroką zmianą ustawy o związkach zawodowych. Następnie odpowiadał na pytania delegatów.

Poniżej pełne składy władz statutowych międzyzakładowej Solidarności FCA Poland na związkową kadencję 2018-2022

(rd)

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność FCA Poland

 1. Wanda Stróżyk          – przewodnicząca
 2. Jakub Adamczyk
 3. Ryszard Anus
 4. Krzysztof Babicki
 5. Szczepan Białek
 6. Borys Błaszak
 7. Paweł Bojczuk
 8. Łukasz Borkowski
 9. Mieczysław Bubień
 10. Stanisław Chowaniec
 11. Anna Czulak
 12. Czesław Czulak
 13. Artur Frączek
 14. Damian Gajosz
 15. Sławomir Giża
 16. Mateusz Gruźla
 17. Stanisław Hałatek
 18. Mariusz Hankus
 19. Celina Jędras
 20. Andrzej Kozłowski
 21. Paweł Kula
 22. Mirosław Kuś
 23. Zbigniew Kuś
 24. Jan Leszczawski
 25. Łukasz Lewandowski
 26. Piotr Mrowiec
 27. Sławomir Mrugała
 28. Dariusz Polak
 29. Paweł Poros
 30. Ewa Potępa
 31. Zbigniew Raczyński
 32. Jacek Sipak
 33. Piotr Słapa
 34. Marian Szeląg
 35. Radosław Urbaś
 36. Wioletta Ziajka

Międzyzakładowa Komisja Rewizyjna NSZZ Solidarność FCA Poland

 1. Stanisław Bieś
 2. Łukasz Broda
 3. Anna Frączek
 4. Antonina Oleś
 5. Bogdan Szozda

Delegaci na WZD Regionu Podbeskidzie NSZZ Solidarność

 1. Ryszard Anus
 2. Mieczysław Bubień
 3. Artur Frączek
 4. Celina Jędras
 5. Zbigniew Raczyński
 6. Wanda Stróżyk
 7. Bogdan Szozda

Delegat na WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

 1. Mateusz Gruźla

Delegaci na WZD Krajowej Sekcji Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ Solidarność

 1. Mieczysław Bubień
 2. Mateusz Gruźla
 3. Wanda Stróżyk
 4. Bogdan Szozda