Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Wybrano SIP-owców w ASK Poland

2020-09-15

Zakończyły się – opóźnione za sprawą epidemii wywołanej koronawirusem – wybory społecznej inspekcji pracy w ASK Poland na nową czteroletnią (2020-24) kadencję. Zakładowym społecznym inspektorem pracy została ponownie Celina Jędras, która w głosowaniu pracowników – odbywającym się z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego – uzyskała zdecydowanie najwięcej głosów. Obok niej mandaty wydziałowych SIP-owców załoga ASK Poland powierzyła Antoninie Oleś i Dorocie Wolf w zakładzie w Bielsku-Białej (ul. Wyzwolenia) oraz Wojciechowi KotowskiemuAgnieszce Tomasik w zakładzie w Wilkowicach (ul. Dworkowa). Cała piątka jest związkowcami naszej międzyzakładowej NSZZ Solidarność.

Po wyborze Celiny Jędras na zakładowego społecznego inspektora pracy trzeci mandat wydziałowego SIPowca w bielskim zakładzie przypadł Annie Wilk, która w głosowaniu pracowników w okręgu I w dniach 2-8 września 2020 uzyskała kolejny, czwarty wynik wyborczy.

Zatem obecnie właśnie do tych osób, pełniących funkcje społecznych inspektorów pracy należy zgłaszać wszelkie uwagi, zastrzeżenia oraz wątpliwości dotyczące zarówno samego miejsca pracy, jak i pomieszczeń socjalnych (szatnie, toalety itp.). Oni nie tylko niezwłocznie zajmą się sprawą, ale także postarają się rozwiązać problem.

Trzeba bowiem pamiętać, że SIP-owcy mają gwarantowane ustawowo uprawnienia do kontroli stanu budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesów technologicznych z punktu wiedzenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Biorą również udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, analizowaniu przyczyn zachorowań na choroby zawodowe oraz opiniują plany poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, a także kontrolują ich realizację. Równocześnie mogą formułować pisemne zalecenia, nakazujące usunięcie stwierdzonych uchybień.

Jednocześnie – co niezmiernie ważne – samemu będąc pracownikami nie mają kłopotów z ocenieniem uciążliwości zgłaszanych im problemów oraz wynikających z nich zagrożeń. Warto przy tym pamiętać, że SIP-owskie interwencje mogą dotyczyć nie tylko zagrożeń wypadkowych, ale również spraw pozornie drobnych, lecz znacząco wpływających na poziom BHP, jak chociażby odpowiednia jakość oraz ilość odzieży roboczej i ochronnej, czy jakość narzędzi. Mogą też dotyczyć przestrzegania przepisów regulujących dopuszczalną temperaturę w hali produkcyjnej, dostępność wody do picie czy też warunków panujących w pomieszczeniach socjalnych. Dlatego we własnym dobrze pojętym interesie warto SIP-owcom zgłaszać wszelkie uwagi czy też wątpliwości dotyczące zasad BHP. Ich ustawowym zadaniem jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrona uprawnień pracowniczych określonych w przepisach prawa pracy.

(sp)