Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Wywalczone podwyżki w FCA Services

2022-07-04

Wzrost od 1 czerwca 2022 płac zasadniczych (minimalna płaca gwarantowana – MPG – wraz z premią) w FCA Services Polska o średnio 450 zł miesięcznie przewiduje podpisane w piątek 1 lipca porozumienie płacowe, kończące spór zbiorowy w tej spółce. Ponadto pracownicy wraz z najbliższą wypłatą otrzymają jednorazową nagrodę w wysokości do 1.700 zł.

Nagrodę otrzymają wszystkie osoby zatrudnione na koniec czerwca 2022, zaś jej wysokość będzie naliczana proporcjonalnie do okresu zatrudnienie do 1 stycznia do 31 maja 2022. Innymi słowy na dodatkowe 1.700 zł mogą liczyć pracownicy, którzy w pełni przepracowali te pięć miesięcy.

Podwyżka płac zasadniczych w FCA Services polega na podniesieniu MPG na kategorii płacowej AII4 o 355,85 zł miesięcznie (wraz z 18-proc. premią daje to 419,91 zł) oraz 2,13 zł na godzinę (razem z premią – 2,51 zł), zaś na wyższych kategoriach odpowiednim przeliczeniu MPG zgodnie z relacją stawek.

Ponadto w porozumieniu kończącym spór zbiorowy strony postanowiły, że jeszcze w tym roku rozpoczną rozmowy dotyczące możliwości wprowadzenia w FCA Services nagrody uzależnionej od wyników Grupy Stellantis.

(zz)