Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Wyższe odprawy w Comau

2018-01-27

Sporo wyższe od ustawowego minimum, początkowo przewidywanego przez pracodawcę, odprawy dla pracowników Comau Poland zwalnianych w związku z likwidacja spółki przewiduje porozumienie podpisane 26 stycznia 2018. Przeciwko zbyt niskim odprawom proponowanym w polskim Comau od początku zdecydowanie protestowała NSZZ Solidarność (więcej czytaj tutaj).

Wysokość odpraw uzależniona jest od stażu pracy w Comau Poland, z uwzględnieniem wcześniejszych okresów zatrudnienia w FSM/FAP. Zgodnie z zawartym porozumieniem pracownicy ze stażem pracy do 5 lat otrzymają odprawę w wysokości 4 miesięcznych wynagrodzeń (ustalonych jak teoretyczne miesięczne wynagrodzenie według zasad ZUZP Comau Poland), ze stażem od 5 do 10 lat – 5 miesięcznych wynagrodzeń, ze stażem od 10 do 25 lat – 7 miesięcznych wynagrodzeń, ze stażem od 25 do 40 lat – 9 miesięcznych wynagrodzeń, oraz ze stażem pracy ponad 40 lat – odprawę w wysokości 11 miesięcznych wynagrodzeń. Dla porównania ustawowa odprawa wynosi od jednego do trzech miesięcznych wynagrodzeń.

Dodatkowo nagrody jubileuszowe zostaną wypłacone wszystkim pracownikom, którzy w 2018 nabywają prawo do tej nagrody, bez względu na termin (datę) rozwiązania umowy o pracę w ramach zwolnień grupowych.

Odpraw nie otrzymają natomiast pracownicy, którzy przejdą do pracy w innych spółkach Grupy FCA. Zgodnie z zapowiedziami takie przejścia mają odbywać się z zachowaniem stażu pracy i posiadanych stawek wynagrodzenia.

Uzyskanie wyższych odpraw w Comau Poland oraz możliwości przejścia do innych spółek z zachowanie warunków płacowych i ciągłości zatrudnienia było możliwe dzięki działaniom NSZZ Solidarność, twardo walczącej o prawa i interesy pracowników. Potwierdziło jednocześnie, że solidarnie działając i protestując zawsze możemy wygrać.

(zz)