Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Wyższe stawki i premia w Avio

2018-04-19

Podwyżkę wynagrodzenia w wysokości 270,16 zł brutto miesięcznie dla każdego pracownika  w tym wzrost stawek zasadniczych o 230,16 zł miesięcznie, zwiększenie premii indywidualnej o 40 proc. oraz objęcie uwzględniającą staż pracy nagrodą LSA zapewnia pracownikom Avio Polska podpisane 6 kwietnia 208 porozumienie kończące płacowy spór zbiorowy w tej spółce.

Trwał on o d 27 lutego 2018, gdy organizacje związkowe działające w Avio Polska złożyły wspólnie żądania płacowe w trybie sporu zbiorowego (więcej czytaj tutaj). Po dwóch dwudniowych (21-22 marca oraz 5-6 kwietnia 2018) runach rokowań zawarto porozumienie, gwarantujące – od 1 kwietnia 2018wzrost wynagrodzeń zasadniczych (stawek MPG) o 1,37 zł na godzinę dla pracowników wynagradzanych stawką godzinową oraz odpowiednio o 230,16 zł dla osób mających stałe miesięczne stawki płacy.

Jako, że miesiąc ma średnio 168 godzin (21 dni) roboczych, to płace zasadnicze pracowników na stawkach godzinowych również wzrosną przeciętnie o 230,16 zł.

Dodatkowo podwyższona o 40 proc. – ze 100 do 140 zł została od 1 kwietnia 2018 także miesięczna premia indywidualna. Zdecydowano jednocześnie, że jeszcze w kwietniu 2018 rozpoczną się rozmowy mające na celu uaktualnienie regulaminu przyznawania premii indywidualnej.

W sumie wynagrodzenia pracowników Avio Polska wzrosły łącznie o 270,16 zł miesięcznie. I co ważne jest to podwyżka równa i taka sama dla wszystkich.

Ponadto – aby szczególnie docenić osoby o długim stażu pracy – od 1 kwietnia 2018 pracownicy Avio Polska zostali objęci obowiązującym w grupie kapitałowej GE (General Electric) programem LSA (ang. Long Services Award). Jest to rodzaj nagrody stażowej, która w Avio Polska będzie naliczana z uwzględnieniem stażu pracy w spółce od 1 sierpnia 2013. Nagroda ta wypłacona będzie  w bonach wraz wynagrodzeniem za kwiecień 2018 i wyniesie:

  •                  po 5 latach pracy 390 zł
  •                  po 10 latach pracy 590 zł
  •                  po 15 latach pracy 790 zł
  •                  po 20 latach pracy 970 zł
  •                  po 25 latach pracy 1.170 zl
  •                  po 30 latach pracy 1.360 zł

(rd)