Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Wyższe stawki w Denso

2022-05-02

Tegoroczna zbiorowa podwyżka wynagrodzeń zasadniczych w Denso wynosić będzie 502 zł miesięcznie – ustalono podczas piątkowych (29 kwietnia) negocjacji płacowych. Dalsze rozmowy (zaplanowane na 10 maja 2022) mają dotyczyć uzgodnienia wysokości innych stałych składników wynagrodzenia, w tym premii frekwencyjnej, co pozwoli na podpisanie porozumienia płacowego. Dlatego też z wynagrodzeniem za kwiecień 2022 pracownicy tyskiego Denso dodatkowe 502 zł do wypłaty otrzymają w formie jednorazowej premii.

Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami w ramach podwyżki zbiorowej stawki płacy zasadniczej wzrosną w Denso o 425,42 zł, co razem z 18-proc. premią regulaminową daje łącznie 502 zł podwyżki miesięcznej. W przypadku stawek godzinowych podwyżka wynosić będzie odpowiednio 2,54 zł, co po uwzględnieniu premii regulaminowej oznacza wzrost wynagrodzenia o 3 zł na godzinę.

Co ważne podwyżka zbiorowa w Denso będzie równa dla każdego pracownika i każdej kategorii płacowej. Chroni to zatrudnionych na niższych stawkach, w których domowe budżety najmocniej uderza wysoka inflacja.

(rd)