Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Wyższy dodatek nocny

2019-01-03

Razem ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia (więcej czytaj tutaj) od 1 stycznia 2019 rosną wszystkie związane z nim składniki wynagrodzenia. Jedynym z nich jest dodatek za pracę w nocy, którego wysokość w tym roku wahać się będzie – w poszczególnych miesiącach – od 2,45 zł za godzinę w lipcu i październiku do 2,96 zł godzinę w czerwcu i listopadzie.

Wysokość dodatku jest bowiem uzależniona od miesięcznego wymiaru godzin pracy i dlatego  też różni się w poszczególnych miesiącach. W 2019 będzie wynosić:

 • styczeń (22 dni, 176 godzin pracy) 2,56 zł
 • luty (20 dni, 160 godzin pracy) 2,81 zł
 • marzec (21 dni, 168 godzin pracy) 2,68 zł
 • kwiecień (21 dni, 168 godzin pracy) 2,68 zł
 • maj (21 dni, 168 godzin pracy) 2,68 zł
 • czerwiec (19 dni, 152 godziny pracy) 2,96 zł
 • lipiec (23 dni, 184 godziny pracy) 2,45 zł
 • sierpień (21 dni, 168 godzin pracy) 2,68 zł
 • wrzesień (21 dni, 168 godzin pracy) 2,68 zł
 • październik (23 dni, 184 godziny pracy) 2,45 zł
 • listopad (19 dni, 152 godziny pracy) 2,96 zł
 • grudzień (20 dni, 160 godzin pracy) 2,81 zł

Powyższa kodeksowa wysokość dodatku za pracę w nocy jest wartością minimalną– dlatego też w postanowieniach zakładowych aktów prawa pracy mogą ustalić wyższe kwoty dodatku. Tak jeszcze kilka lat temu było w ówczesnym FAP (czyli obecnym FCA Poland), w którym zgodnie z zapisami układu zbiorowego dodatek za pracę w nocy wynosił 1,75 zł za godzinę. Stawka ta jednak nigdy nie była waloryzowana, zaś kodeksowy dodatek systematycznie rósł wraz z płacą minimalną i od 2013 w tyskim FCA Poland – zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu pracy – dodatek za pracę w nocy wypłacany jest w minimalnej kodeksowej wysokości.

Należy pamiętać, że dodatek za pracę w nocy jest niezależny od dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Otrzymują go – w równej wysokości – wszyscy pracujący w nocy. Jednocześnie ze względu na szczególnie uciążliwy charakter pracy w porze nocnej prawo zakazuje  zatrudniania w nocy m.in. pracownicy w ciąży, pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4.roku życia bez jego zgody czy też pracownika młodocianego.

Razem z minimalnym wynagrodzeniem wzrosną również od 1 stycznia 2019 kwoty wolne od potrąceń komorniczych. W przypadku potrąceń niealimentacyjnych (np. rat kredytów) będzie to 1.633,78 zł (100 proc. minimalnego wynagrodzenia netto, czyli po odliczeniu podatków i składek), w przypadku kar pieniężnych przewidzianych przez Kodeks Pracy 1.470,40 zł (90 proc.), natomiast w przypadku potrąceń zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi 1.225,34 zł (75 proc.). Natomiast w przypadku potrąceń z tytułu świadczeń alimentacyjnych obecnie nie obowiązuje żadna kwota wolna, zaś potrącana kwota może stanowić trzy piąte (czyli 60 proc.) wynagrodzenia netto.

(zz)