Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Wzrośnie (nieco) minimalna

2017-06-08

Rada Ministrów ustaliła, że ustawowa płaca minimalna od stycznia 2018 wynosić będzie 2080 zł brutto, czyli wzrośnie o dokładnie 4 proc. NSZZ Solidarność wnioskowała, by przyszłoroczne płacowe minimum wynosiło co najmniej 2160 zł.

Co ciekawe Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponowało wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2100 zł. Rząd przyjął jednak skromniejszą podwyżkę płacy minimalnej. 2080 zł brutto, czyli ok. 1515 zł „na rękę” (netto) oznacza, że płaca minimalna w 2018 będzie na poziomie 46,8 proc. prognozowanego na ten rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. NSZZ Solidarność od lat domaga się, by docelowo płaca minimalna wynosiła połowę średniej krajowej. Ten nasz generalny postulat został zawarty w obywatelskim projekcie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu z 2012, który zakłada ścieżkę dojścia do poziomu 50 proc.

– Nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej powinien być nie niższy niż 5,8 proc., natomiast wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej powinien być nie niższy niż 11,2 proc. a płaca minimalna powinna wzrosnąć nie mniej niż 8 proc. – zdecydowało 23 maja  2017 Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.  Zgodnie z wyliczeniami związkowych ekspertów wzrost minimalnego wynagrodzenia o 8 proc. przybliżałoby płacę minimalna w relacji do przeciętnego wynagrodzenia do oczekiwanego poziomu 50 proc. Wyniósłby on w 2018 47,9 proc. (obecnie to 47,2 proc., ale jeszcze w 2011 było to zaledwie 42 proc.).

Wraz z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrośnie także minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych (umowy-zlecenia). Rząd przyjął, że minimalna stawka godzinowa w 2018 wyniesie 13,5 zł brutto czyli ok. 11,65 zł „na rękę” (netto). Taką propozycję rząd przedstawi do negocjacji Radzie Dialogu Społecznego. Negocjacje prowadzone będą w terminie 30 dni od przekazania propozycji partnerom społecznym. 

(rd)