Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Żądamy podwyżki płac!

2021-01-21

Brak merytorycznej odpowiedzi – a tym samym należnego wzrostu wynagrodzeń – mimo powtarzanych systematycznie od listopada 2019 wezwania pracodawców do rozmów płacowych sprawił, że NSZZ Solidarność FCA Poland wystąpiła w czwartek 21 stycznia 2021 z żądaniami płacowymi w trybie sporu zbiorowego w tyskim FCA Poland (więcej czytaj tutaj) oraz bielskim FCA Powertrain (więcej czytaj tutaj). Cały czas domagamy się zwiększenia stawek wynagrodzenia zasadniczego każdego pracownika o 5 zł na godzinę.

Nie uwzględnienie tych żądań w terminie siedmiu dni, zgodnie z prawem, będzie równoznaczne z wszczęciem sporu zbiorowego, a tym samym – jak stanowi ustawa – z obowiązkiem niezwłocznym rozpoczęciem przez pracodawcę rokowań z reprezentującą pracowników nasza międzyzakładową NSZZ Solidarność celem rozwiązania sporu w drodze porozumienia.

Jednocześnie w sytuacji z jednej strony nieustanne zwiększanie obciążenie zadaniami oraz związanego z tym wzrostu wydajność i efektywność pracy, natomiast z drugiej rosnących kosztów utrzymania oraz inflacji prowadzącej do realnego spadku płac, podwyżka wynagrodzeń pracowników polskich zakładów FCA jest po prostu niezbędna. Trzeba im bowiem zapewnić godne wynagrodzenia, odpowiadające ich wysiłkowi, zaangażowaniu, najwyższej wydajności i jakości pracy (potwierdzanej wszak certyfikatami WCM) oraz gwarantujące zatrudnionym i ich rodzinom podstawową stabilizację ekonomiczną.

Nie wolno bowiem zapominać, ze do odniesienia sukcesu na globalnych rynkach niezbędna jest inwestycja w ludzi, którzy zapewniają wysoką jakość i wydajność produkcji.

(zz)