Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Żądamy podwyżki wynagrodzeń!

2017-05-04

Dążąc do zapewnienie załodze FCA Poland sprawiedliwego wynagrodzenia odpowiadającego jej zaangażowaniu i wkładowi pracy NSZZ Solidarność wystąpiła z żądaniem wprowadzenia – z wyrównaniem od 1 stycznia 2017 – zbiorowej podwyżki zbiorowej wynagrodzeń zasadniczych w równej wysokości 700 zł miesięcznie dla wszystkich zatrudnionych w FCA Poland. Żądanie to zostało złożone w trybie sporu zbiorowego.

Przypominamy, że Solidarność jako jedyny związek zawodowy w naszym zakładzie nie zaakceptowała pozbawienia pracowników FCA Poland podwyżek zbiorowych do 2019 (więcej czytaj tutaj) i nigdy nie zrezygnowała z walki o zapewnienia godnych, sprawiedliwych wynagrodzeń za ciężką i wydajną pracę. Tylko my również cały czas domagamy się zrekompensowania załodze braku podwyżek zbiorowych w latach 2012-14.

Dlatego też w ostatnich miesiącach Solidarność FCA Poland kilkakrotnie zwracała się do dyrekcji o podjęcie rozmów mających na celu zapewnienie pracownikom spółki stabilnych warunków zatrudnienia i wynagrodzenia, czego warunkiem jest wdrożenie zbiorowej podwyżki płac (więcej czytaj tutaj). Niestety pracodawca nie podjął rozmów płacowych, ignorując wnioski zgłaszane w imieniu załogi. Zatem konieczne było złożenie żądania podwyżki zbiorowej w trybie sporu zbiorowego.

Jeżeli do 8 maja 2017 żądanie zbiorowej podwyżki wynagrodzeń zasadniczych w równej wysokości 700 zł miesięcznie nie zostanie zrealizowane, będzie to równoznaczne z rozpoczęciem w FCA Poland sporu zbiorowego od dnia złożenia żądania, czyli 28 kwietnia 2017. Procedura rozwiązywania sporów zbiorowych nakłada w takiej sytuacji na pracodawcę obowiązek niezwłocznego podjęcia rokowań z reprezentującym pracowników związkiem zawodowym celem rozwiązania sporu w drodze porozumienia.

Cały czas jednak zasadnicze znaczenie ma postawa załogi – która albo zdeterminowana i solidarna będzie domagać się realizacji żądań płacowych, złożonych przez Solidarność, albo tez postanowi biernie stać z boku. W 2015 walki o godne płace nie poparło dostatecznie dużo pracowników i podwyżek ma nie być przez lata. Teraz każdy ma możliwość wyciągnięcia wniosków z ówczesnej bierności. Właśnie rozpoczyna się kolejna batalia o zbiorową podwyżkę wynagrodzeń – można ją wywalczyć, albo też łaskawie podarować dyrekcji.

(rd)