Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Zapewnić pracownikom godne święta

2019-11-12

O przyznanie w tym roku nagrody z okazji świąt Bożego Narodzenia w wysokości 3.000 zł dla każdego pracownika wystąpiła NSZZ Solidarność w pismach do dyrekcji FCA Poland oraz FCA Powertrain.

Przewidziana w układach zbiorowych nagroda z okazji Świąt Bożego Narodzenia powinna zapewniać pracownikom i ich rodzinom godne spędzenie tych szczególnych – nie tylko w polskiej tradycji – świąt. Jednocześnie nagroda świąteczna w wysokości wnioskowanej przez NSZZ Solidarność oznaczać będzie docenienie wzmożonego wysiłku, umiejętności, zaangażowania oraz wysokiej efektywności pracy załogi polskich spółek FCA.

Ponadto nasza międzyzakładowa NSZZ Solidarność w obu spółkach zwróciła uwagę na zamrożoną od dwudziestu lat podstawę nagrody jubileuszowej, która od 1999 wynosi stale 700 zł. Gdy ustalano tę kwotę, odpowiadała ona 104 proc. płacy minimalnej. Obecnie stanowi ok. 31 proc. najniższego ustawowego wynagrodzenia, zaś od 1 stycznia 2020 będzie to poniżej 27 proc. płacy minimalnej! Jednym słowem w stosunku do najniższego wynagrodzenia podstawa nagrody jubileuszowej w ciągu dwóch dziesięcioleci zmalała czterokrotnie.

Dlatego, aby uniknąć systematycznego realnego kurczenia się „jubilatów”, zaproponowaliśmy by podstawa nagrody jubileuszowej została ustalona na poziomie wysokości ustawowej płacy minimalnej w danym roku.

Dodatkowo przypomniano o zgłaszanym już wcześniej wielokrotnie przez naszą międzyzakładową NSZZ Solidarność wniosku podniesienia minimalnej płacy gwarantowanej (MPG) dla kategorii B2 do poziomu 3.500 zł netto (czyli „na rękę”) zwracając się jednocześnie o zapewnienie w budżetach obu spółek na rok 2020 niezbędnych do tego kwot.

(zz)