Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Zdrowie ważniejsze niż zysk

2016-04-29

Zdrowie ważniejsze niż zysk

Najważniejsze, by zysk nie był okupiony zdrowiem pracownika – podkreślał Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność podczas uroczystej sesji Rady Ochrony Pracy poświęconej obchodom przypadającego 28 kwietnia Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy oraz Chorób Zawodowych.

Zakład pracy to nasze drugie miejsce, w którym spędzamy połowę życia i wszyscy pracownicy chcą szczęśliwie wrócić do domu, ale niestety nie zawsze tak bywa – przypominał lider Solidarności.

Potwierdzają to dane Głównego Urzędu Statystycznego, z których wynika, że łączna liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy w Polsce w 2015 wyniosła 87.622 osoby. Natomiast 303 pracowników w ubiegłym roku straciło życie na skutek wypadku przy pracy. To wzrost o ponad 15 proc. względem 2014. Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano w dziale przetwórstwa przemysłowego i w budownictwie, gdzie w sumie życie straciło 147 zatrudnionych.

Szacuje się, że średnio 7 na 10 wszystkich wypadków przy pracy w Polsce w 2015 wynikło z błędów ludzkich (błędy w zarządzaniu, złe przygotowanie stanowisk pracy, niewystarczające przeszkolenie pracowników, błędy i brawura w zachowaniach pracowników, itp.), natomiast tylko ok. 30 proc. wypadków przy pracy było skutkiem usterek technicznych lub błędów materiałowych.

Bezpieczeństwo pracowników i związane z tym koszty zawsze będą przeciwstawne poszukiwaniu zysku. Dlatego zawsze konieczne będzie poszukiwanie kompromisu, wywieranie presji na pracodawców, by zapewnili odpowiednio bezpieczne warunki zatrudnienia swoim pracownikom – mówił podczas uroczystej sesji Rady Ochrony Pracy (więcej czytaj tutaj) jej przewodniczący poseł Janusz Śniadek.

Natomiast wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed, podkreśli rolę Solidarności, która od lat prowadziła działania mające promować dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ogromną i trudną do przeceniania rolę w dążeniu do zapewniania w pełni bezpiecznych warunków pracy ma w każdym zakładzie skutecznie działająca społeczna inspekcja pracy. Dzięki ustawowym uprawnieniom do kontroli mających na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych może ona szybko – oraz co ważne skutecznie – reagować na wszelkie zgłaszane lub zaobserwowane uwagi i zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa pracy. Społeczni inspektorzy pracy mogą również żądać od pracodawcy informacji oraz dokumentów w sprawach wchodzących w zakres ich działania (więcej czytaj tutaj).

Dlatego też o wszelkie potencjalne zagrożenia – podobnie jak uwagi i zastrzeżenia dotyczące warunków pracy – należy zgłaszać społecznym inspektorom pracy lub związkowcom z Solidarności. Społeczna inspekcja pracy jest bowiem służbą na rzecz wszystkich pracowników, natomiast Solidarność zawsze broni praw i interesów pracowniczych. Zatem najlepiej, aby zarówno społeczni inspektorzy pracy, jak też jak najwięcej pracowników należało do NSZZ Solidarność, gdyż zorganizowani mają po prostu lepiej, a do tego pracują w lepszych i bezpieczniejszych warunkach.

(zz)