Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Zmarł Jan Worek

2021-06-12

Zmarł Jan Worek

Z najgłębszym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w piątek 11 czerwca 2021, w wieku 84 lat, zmarł Jan Worek, wieloletni działacz NSZZ Solidarność w bielskiej FSM, a następnie FAP. Związany z naszą międzyzakładową Solidarnością FCA Poland do końca życia – cały czas aktywnie działał w Kole Emerytów i Rencistów.

Jan Worek urodził się 10 czerwca 1937 w Biernej, małej miejscowości nad jeziorem Żywieckim. W FSM pracował jako tokarz. Związkowcem NSZZ Solidarność został jesienią 1980 . Po wprowadzeniu w grudniu 1981 stanu wojennego został internowany ponieważ „jako działacz NSZZ Solidarność prezentował wrogą postawę wobec organów państwowych oraz organizacji społecznych i politycznych, czego dowodem były jego wystąpienia podczas zebrań oraz działalność na terenie zakładu pracy”. W obozie dla internowanych w Nowym Łupkowie przebywał od 14 maja do 23 lipca 1982. Po zwolnieniu z obozu nadal był inwigilowany przez komunistyczną SB.

W 2012 Jan Worek został przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Do końca swego życia Jan Worek był członkiem naszej międzyzakładowej NSZZ Solidarność FCA Poland. Zapamiętamy Go jako dobrego, pogodnego i serdecznego człowieka, życzliwego ludziom oraz oddanego Solidarności i jej ideałom.

Ostatnie pożegnanie śp. Jana Worka odbędzie się w poniedziałek, 14 czerwca 2021 o godz. 15.00 w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Zarzeczu koło Łodygowic.

Rodzinie, przyjaciołom i znajomym śp. Jana Worka
wyrazy najgłębszego współczucia i solidarności w bólu

 składają
koleżanki i koledzy z MOZ NSZZ Solidarność FCA Poland

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie…