Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Zmarł Ryszard Penkala

2018-02-02

Zmarł Ryszard Penkala

Z najgłębszym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w czwartek 1 lutego 2018 w wieku 67 lat, zmarł Ryszard Penkala, w latach 1989-95 wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Fabryce Samochodów Małolitrażowych (FSM) w Bielsku-Białej, a wcześniej aktywny działacz podziemnej Tymczasowej Komisji Zakładowej Solidarność w FSM.

Urodzony w maju 1950 w Bielsku-Białej Ryszard Penkala pracę w naszym zakładzie rozpoczął w 1973, bezpośrednio po zakończeniu zasadniczej służby wojskowej. Od września 1980 był związkowcem NSZZ Solidarność. Po wprowadzeniu stanu wojennego (13 grudnia 1981) został jednym z najbardziej aktywnych działaczy tajnej, podziemnej Tymczasowej Komisji Zakładowej Solidarności FSM. Był na swoim wydziale kolporterem prasy podziemnej, m.in. „Informatora NSZZ Solidarność przy Fabryce Samochodów Małolitrażowych” i „Solidarności Podbeskidzia”. W kwietniu 1983 uczestniczył w proteście 54 pracowników odmawiających pracy w wolne soboty, za co został przeniesiony na niższe stanowisko. Był inwigilowany, rozpracowywany i szykanowany przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa w ramach prowadzonej aż do lipca 1989 operacji (SOR) pod kryptonimem „Kanał”.

Od września 1988 przewodniczący jawnej Komisji Organizacyjnej NSZZ Solidarność Zakładu nr 1 i Zarządu FSM w Bielsku-Białej. Miesiąc później – w październiku 1988 – członek Regionalnej Komisji Organizacyjnej NSZZ Solidarność Regionu Podbeskidzie.

Przez dwie kadencje – w latach 1989-95 – był wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w FSM (FAP), a także członkiem Zarządu Regionu Podbeskidzie (1994-97) oraz delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność (1994-98). Od grudnia 1998 roku był na rencie inwalidzkiej, cały czas pozostając jednak aktywnym członkiem Koła Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność FAP (FCA Poland).

Za swą działalność i wierność ideałom Solidarności został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla podbeskidzkiej Solidarności” (2007) oraz Krzyżem Wolności i Solidarności (2012).

Ostatnie pożegnanie śp. Ryszarda Penkali odbędzie się we wtorek 6 lutego 2018 o godz. 14.30 w katedrze pod wezwaniem św. Mikołaja w Bielsku-Białej. Po nabożeństwie żałobnym nastąpi odprowadzenie zmarłego na cmentarz parafialny przy ul. Grunwaldzkiej.

Rodzinie, przyjaciołom i znajomym śp. Ryszarda Penkali
wyrazy najgłębszego współczucia i solidarności w bólu
składają
koleżanki i koledzy z MOZ NSZZ Solidarność FCA Poland