Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

19 lutego – Ogólnopolski Dzień Protestu

2015-02-16

Wobec braku dialogu społecznego, likwidacji miejsc pracy i lekceważenia obywateli ogólnopolskie reprezentatywne centrale związkowe – wśród których największą jest NSZZ Solidarność – ogłosiły czwartek, 19 lutego 2015 Ogólnopolskim Dniem Protestu. Miał on charakter informacyjny, gdyż to początek akcji, których celem jest zmuszenie obecnego rządu do dialogu.

Od siedmiu lat reprezentatywne centrale związków zawodowych próbują prowadzić dialog społeczny z obecną koalicją rządową PO-PSL. Niestety zarówno były premier Donald Tusk, jak obecnie Ewa Kopacz traktują dialog w naszym kraju jak zło konieczne, czego konsekwencją są obecne protesty i niepokoje społeczne – przypomina Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność w apelu do wszystkich pracowników – Postulaty, które przedstawiamy Pani Premier to nie obrona przywilejów związkowych, ale realne problemy polskiego społeczeństwa nierozwiązane na przestrzeni ostatnich lat, mimo konkretnych propozycji strony społecznej.

Bez radykalnej zmiany stylu sprawowania władzy rok 2015 będzie kolejnym rokiem straconym, który nie przyniesie budowy nowoczesnej gospodarki oraz poprawy poziomu życia polskiej rodziny. Zamiast tego czeka nas dalsza emigracja zarobkowa oraz zwiększanie dysproporcji w dochodach poszczególnych grup społecznych, które w Polsce są jednymi z największych wśród krajów OECD.

Wśród związkowego katalogu spraw wymagających pilnego rozwiązania czołowe miejsce znajdują m.in.

  • wycofanie antypracowniczych zmian w kodeksie pracy, dotyczących tzw. elastycznego czasu pracy;
  • wyeliminowania stosowania umów śmieciowych oraz patologicznego samo zatrudniania;
  • wycofanie się z podwyższenia wieku emerytalnego;
  • wprowadzenie minimalnej stawki wynagrodzenia za godzinę pracy, niezależnie od formy zatrudnienia;
  • szybki wzrost minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia;
  • wprowadzenie skutecznej polityki państwa ukierunkowanej na tworzenie stabilnych miejsc pracy, chroniących pracowników przed ubóstwem;
  • wprowadzenia systemowych zmian w dialogu społecznym.

Pełną listę żądań zgłoszonych przez związki zawodowe przeczytasz tutaj.

Jak podkreśla Piotr Duda nadchodzi obecnie moment, w którym wspólnie musimy się upomnieć o jak najszybsze rozwiązanie problemów blokujących rozwój naszego kraju, a polskich pracowników skazujących na ubóstwo i pracę aż do śmierci, Zatem bądźmy solidarni!

(rd)

Czytaj też „Wiece, pikiety, ulotki. Ogólnopolskie Dni Protestu”