Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Świadczenia statutowe

2020-09-04

Świadczenia statutowe wypłacane dla członków MOZ NSZZ Solidarność FCA Poland S.A.

 • urodzenie dziecka  – 500 zł
 • zgon członka związku – 500 zł
 • zgon członka rodziny – 250 zł
 • odchodzących na emerytury, renty i świadczenia przedemerytalne - upominek

Zasady wypłacania zasiłków statutowych:

 
 1. Zasiłek z tytułu urodzenia dziecka:
  1. wypłaca się obojgu rodzicom będącyh członkami związku
  2. wypłaca się na każde urodzone dziecko
  3. wypłaca się na każde dziecko urodzone – martwe
 2. Zasiłek z tytułu śmierci członka związku:
  1. wypłaca się tylko jeden zasiłek dla osoby, która udokumentuje pokrycie kosztów związanych z pogrzebem.
 3. Zasiłek z tytułu śmierci członka rodziny
  1. wypłaca się wszystkim uprawnionym członkom związku w przypadku zgonu
   1. - współmałżonka
   2. - rodziców, teściów
   3. - dziecka na utrzymaniu – osoby na wyłącznym utrzymaniu
  2. wypłaca się również jednemu z rodziców na dziecko martwo urodzone
 
 

UWAGA: do otrzymania świadczenia niezbędne jest okazanie dowodu osobistego oraz aktu urodzenia/ zgonu !!!

Prawo do pobrania świadczenia statutowego przysługuje 6 miesięcy od daty nabycia prawa do świadczenia (tj. urodzenia dziecka, zgonu członka rodziny,
lub zgonu członka zwiazku)