Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Boże Narodzenie 2018

2018-12-18

Boże Narodzenie 2018

Niechaj nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
będą czasem pokoju, radości i miłości.

Niech Dzieciątko Jezus nas, nasze rodziny i Ojczyznę
otoczy swoim światłem i obficie obdarz łaskami,
błogosławiąc w każdym dniu pracy i odpoczynku,

a Nowy Rok 2019 obdarzy
zdrowiem, pomyślnością i wytrwałością.

Życzenia błogosławieństwa Bożego
towarzyszącego przez całe życie
oraz wszelkiej pomyślności

w imieniu NSZZ Solidarność FCA Poland
wszystkim pracownikom i ich rodzinom

składa

Przewodnicząca MOZ NSZZ Solidarność FCA Poland
Wanda Stróżyk