Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Comau nagradza załogę

2014-07-30

Każdy pracownik Comau Poland wraz z lipcową wypłatą otrzyma jednorazową nagrodę w wysokości 1.100 zł brutto. Będąca formą uznania dla zaangażowania załogi spółki w realizację zwiększonych zadań produkcyjnych nagroda ustalona została w równej wysokości dla wszystkich zatrudnionych.

Z wnioskiem o wypłatę jednorazowej premii (która ostatecznie przyjęła formę nagrody) wystąpiły pod koniec czerwca 2014 wspólnie organizacje związkowe. Natomiast odpowiadając na wniosek dyrekcji związki zawodowe wyraziły zgodę na zwiększenie w tym roku w Comau Poland dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych do 400. Wcześniej taki zwiększony limit przyjęto w FAP i większości fiatowskich spółek.

Jednocześnie NSZZ Solidarność FAP cały czas domaga się zbiorowej podwyżki płac w Comau Poland poprzez podniesienie stawek zaszeregowania wszystkich zatrudnionych w równej wysokości 2,50 zł na godzinę brutto oraz odpowiednio 420 zł miesięcznie brutto w przypadku pracowników wynagradzanych według stawek miesięcznych. Jak bowiem stale podkreślamy, wzrost płac jest bowiem niczym innym jak niezbędną inwestycją firmy w ludzi, którzy zapewniają spółce zarówno zyski, jak i silną pozycję rynkową. Natomiast systematycznie rosnąca wydajność, produktywność i efektywność pracy oraz zaangażowanie pracowników w oczywisty sposób powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w odpowiednim wzroście ich wynagrodzeń.

(zz)