Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Dni robocze w 2021

2021-01-04

W tegorocznym kalendarzu są 252 dni robocze, gdyż zarówno święto Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia), jak też drugi dzień świąt Bożego Narodzenia (26 grudnia) wypadaj w 2021 w niedzielę, za którą nie otrzymuje się rekompensaty w postaci dnia wolnego w innym terminie. Jednocześnie dwa inne dni świąteczne – 1 maja oraz pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia (25 grudnia) wypadają w soboty i będzie za nie przyznawany inny dzień wolny.

Przypomnijmy, że to na wniosek NSZZ Solidarność Trybunał Konstytucyjny jesienią 2012 uznał za sprzeczny z Konstytucją RP znowelizowany przepis Kodeksu Pracy zgodnie z którym za święto przypadające w dniu harmonogramowo wolnym od pracy zatrudnieni nie mieli otrzymywać dodatkowego wolnego (więcej czytaj tutaj).

Zatem po uwzględnieniu wszystkich ustawowych świąt – jest ich ogółem trzynaście, przy czym dwa: Wielkanoc i Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki) wypadają zawsze w niedzielę – oraz weekendów w 2021 będzie 252 dni roboczych, czyli inaczej 2.016 godzin. Biorąc pod uwagę kodeksowy wymiar urlopu wypoczynkowego oznacza, że do przepracowania jest 226 lub 232 dniówek. Zgodnie z art. 1542 Kodeksu pracy urlop udzielany jest bowiem tylko w dni pracy (robocze).

Średnio miesięcznie – bez uwzględniania urlopu – wypada w tym roku dokładnie 21 roboczych dniówek. Jednak miedzy poszczególnymi miesiącami są spore różnice. Najwięcej dni roboczych (23) będzie w marcu, zaś najmniej (19) w styczniu i maju, w których do pięciu pełnych weekendów dochodzą po dwa dni świąteczne (co daje łącznie po 12 dni wolnych). Przy czym najczęściej, aż cztery razy – w lipcu, sierpniu, wrześniu i grudniu – wypadają w tym roku po 22 dni robocze miesięcznie. Natomiast pokrywające się ze średnia 21 dni pracy wypada trzykrotnie (w kwietniu, czerwcu i październiku).

Należy jednak pamiętać, że są to dni pracy liczone zgodnie z kodeksową normą, w praktyce zaś w poszczególnych miesiącach liczba roboczych dniówek może być nieco inna ze względu na przesuwane przez pracodawcę dni wolnych między poszczególnymi miesiącami okresu rozliczeniowego. Ten liczy w spółkach FCA trzy miesiące i uwzględniając takie kwartalne okresy rozliczeniowe to będą w nich kolejno:

  • 62 dni robocze            od stycznia do marca 2021
  • 61 dni roboczych        od kwietnia do czerwca 2021
  • 66 dni roboczych        od lipca do września 2021
  • 63 dni robocze            od października do grudnia 2021

Warto też mieć na uwadze, że dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy proporcjonalnie zmniejsza się godzinowy wymiar czasu pracy, a nie liczba dni roboczych. Mówiąc obrazowo pracownik zatrudniony na pół etatu może pracować codziennie po cztery godziny, nie musi zaś co drugi dzień po osiem.

(zz)