Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Dodatek za pracę w nocy

2017-04-29

Każdemu pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę lub ryczałt.

Za pracę w porze nocnej zgodnie z Kodeksem pracy uznaje się pracę odbywającą się między godzinami 21.00 a 7.00, przy czym w regulaminie pracy bądź układzie zbiorowym powinno być doprecyzowane, które z ośmiu godzin w tym przedziale czasowym stanowią porę nocną. Przykładowo w FCA Poland – zgodnie z § 28 Regulaminu pracy – pora nocna trwa od godz. 22 00 a godz. 6.00.

Dodatek za pracę w nocy oblicza się dzieląc ustawową płacę minimalną (obecnie to 2.000 zł miesięcznie) przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu, a następnie mnożąc przez 20 proc. (czyli według wzoru: wysokość minimalnego wynagrodzenia : wymiar czasu pracy w danym miesiącu x 20 proc.). W 2017 wysokość dodatku za pracę w nocy wynosi w poszczególnych miesiącach:

 • styczeń           2,38 zł             (2000 zł : 168 godz. x 20%)
 • luty                  2,50 zł             (2000 zł : 160 godz. x 20%)
 • marzec           2,17 zł             (2000 zł : 184 godz. x 20%)
 • kwiecień         2,63 zł             (2000 zł : 152 godz. x 20%)
 • maj                  2,38 zł             (2000 zł : 168 godz. x 20%)
 • czerwiec         2,38 zł             (2000 zł : 168 godz. x 20%)
 • lipiec               2,38 zł             (2000 zł : 168 godz. x 20%)
 • sierpień           2,27 zł             (2000 zł : 176 godz. x 20%)
 • wrzesień         2,38 zł             (2000 zł : 168 godz. x 20%)
 • październik     2,27 zł             (2000 zł : 176 godz. x 20%)
 • listopad          2,50 zł             (2000 zł : 160 godz. x 20%)
 • grudzień         2,63 zł             (2000 zł : 152 godz. x 20%)

Podane kwoty stanowią wartość minimalną, a tym samym pracodawca może przyznać, np. w układzie zbiorowym lub regulaminie wynagradzania, załodze wyższy dodatek za pracę w nocy. Jednak w przypadku FCA Poland mamy sytuację odwrotną – układ zbiorowy przewiduje niższy (1,75 zł) dodatek za pracę w nocy. Oznacza to, że w naszym zakładzie obowiązują stawki kodeksowe, bowiem postanowienia układów zbiorowych nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy.

Co ważne od początku 2017 przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie wspomniane 2.000 zł miesięcznie) nie jest już uwzględniany dodatek za pracę w porze nocnej. Dzięki temu dla wszystkich pracowników, bez względu na posiadaną stawkę, dodatek ten ma charakter rekompensaty za trudniejsze warunki pracy i zawsze podnosi wynagrodzenie.

Natomiast przypadku osób stale pracujących poza zakładem pracy w porze nocnej dodatek może zostać zastąpiony ryczałtem, którego wysokość musi odpowiadać przewidzianemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

Ponadto należy również pamiętać, że pracownikowi, który pracuje w godzinach nadliczbowych w porze nocnej przysługuje zarówno dodatek do wynagrodzenia za pracę w nocy i dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych (albo czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych i dodatek za pracę w nocy).

(zz)