Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Dyrekcja FAP nie chce podwyżki zbiorowej

2013-05-18

Podczas czwartkowego (16 maja) spotkania ze związkami zawodowymi dyrekcja Fiat Auto Poland odpowiedziała negatywnie na zgłoszone wnioski dotyczące zbiorowej podwyżki płac w 2013 podtrzymując wcześniejsze zapowiedzi, że w roku bieżącym przewiduje jedynie indywidualne przesunięcia i zmiany kategorii zaszeregowania. Przypominamy, że NSZZ Solidarność – po analizie sytuacji ekonomicznej spółki, zwiększonego obciążenia pracą załogi oraz wzrost cen i kosztów utrzymania, prowadzącego do poważnego spadku realnej wartości wynagrodzeń – wystąpiła z żądanie podwyżki zbiorowej w równej wysokości 2,50 zł na godzinę (420 zł miesięcznie) brutto.

Trzeba bowiem stanowczo podkreślić, że przesunięcia między poziomami i stopniami tabeli zaszeregowania powinny co najwyżej uzupełniać podwyżki zbiorowe, ale w żadnym wypadku nie mogą ich zastępować. Również pozostałe organizacje związkowe działające w FAP wystąpiły do dyrekcji z wnioskiem wprowadzenia podwyżki zbiorowej. Dlatego szkoda, że nie udało się wystosować wspólnego wystąpienia płacowego, co proponowała Solidarność. W walce o godne płace  należy bowiem tworzyć jednolity związkowy front, a nie tłumaczyć pracodawcę.

Tym bardziej, że dyrekcja choć podwyżek zbiorowych „nie planuje”, to już zbiorowe zwiększenie obciążenia pracą już nie tylko planuje, ale wprowadza w życie. Już zapowiedziano, że w czerwcu i lipcu 2013 planowane są po 4 dodatkowe dni pracy, czyli po prostu włoskie soboty. Jednocześnie rośnie – mimo powrotnego przyjęcia 150 osób, wcześniej zwolnionych grupowo – tempo pracy i obciążenie zatrudnionych zadaniami. Słowem mamy pracować więcej za realnie mniejsze pieniądze, gdyż za tą samą stówkę z miesiąca na miesiąc można kupić coraz mniej.

Podczas ostatniego spotkania z organizacjami związkowymi potwierdzono też, że przerwa urlopowa rozpocznie się w poniedziałek 5 sierpnia i potrwa do piątku 16 sierpnia 2013. Liczyć zatem będzie wymagane kodeksowo dwa tygodnie kalendarzowe, ale tylko 9 dni roboczych – ustawowo wolny jest bowiem 15 sierpnia (czwartek), czyli święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

(zz)