Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Dyscyplinarka za niedostarczone L4

2018-08-20

Pracownikowi, który nie dostarczy w terminie zwolnienia lekarskiego grozi dyscyplinarka, od której pozostaje tylko odwołanie się do sądu pracy – informuje „Dziennik Gazeta Prawna” w artykule odpowiadającym na pytanie pracownika, którego kolega zapomniał dostarczyć zwolnienie do kadr (całość czytaj tutaj).

Gazeta przypomina, że pracownik ma 7 dni na dostarczenie pracodawcy zwolnienia lekarskiego, usprawiedliwiającego jego nieobecność w pracy. Po tym terminie przede wszystkim ulega obniżeniu (o 25 proc., czyli jedną czwartą) zasiłek chorobowy. Niezależnie od tego pracodawca może, gdy nie otrzyma zwolnienia lekarskiego usprawiedliwiającego nieobecność pracownika podjąć decyzję o zwolnieniu dyscyplinarnym.

Wprawdzie jak orzekł Sąd Najwyższy, pracownik nie narusza w sposób ciężki podstawowych obowiązków pracowniczych, jeżeli po jego stronie występują okoliczności usprawiedliwiające nieobecność w pracy, a dopuszcza się on jedynie uchybień w formalnym usprawiedliwieniu tej nieobecności. Tym samym samo nieterminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego nie powinno stanowić podstawy dyscyplinarki. Jednak pracownik może to udowodnić tylko przed sądem. Na odwołanie od zwolnienia dyscyplinarnego ma przy tym 21 dni. Związkowcy mogą w takim wypadku liczyć na bezpłatną pomoc prawną, którą swoim członkom zapewnia NSZZ Solidarność.

(zz)

Cały artykuł „Zwolnienie dyscyplinarne za niedostarczenie zwolnienia lekarskiego: Co może zrobić pracownik” czytaj tutaj.