Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Kalendarz pracy i nadgodziny

2017-03-25

Tegoroczny kalendarz pracy, limit pracy w godzinach nadliczbowych oraz – podniesiona przez Solidarność – kwestia dodatku za pracę w soboty były tematami piątkowego (24 marca 2017) spotkania dyrekcji FCA Poland ze związkami zawodowymi.

Zgodnie z kalendarzem pracy w 2017 letnia (wakacyjna) przerwa urlopowa w FCA Poland trwać będzie od poniedziałku 31 lipca do poniedziałku 14 sierpnia, co razem z przypadającym następnego dnia świętem (15 sierpnia, święto Wniebowstąpienia NMP) daje prawie dwa i pół tygodnia wolnego. Bożonarodzeniowa przerwa urlopowa zaplanowana została od środy 27 grudnia do piątku 29 grudnia, co – przy tegorocznym układzie kalendarza – pozwala na wolne w całym okresie świąteczno-noworocznym, od soboty 23 grudnia do końca 2017 roku. Dodatkowo zaplanowana została jesienna przerwa urlopowa od piątku 27 października do piątku 3 listopada, przy czym obejmować ona będzie tylko 4 dni urlopu, gdyż czwartek 2 listopada 2017 będzie dniem wolnym za przypadające w sobotę Święto Niepodległości (11 listopada).

Kolejne dwa przesunięte (odrabiane) dni wolne zaplanowano w kalendarzu pracy tworząc tzw. mostki. Pierwszym będzie wtorek 2 maja 2017, pozwalający na ciągły wypoczynek w okresie świąt majowych, za który zaplanowano dzień roboczy w sobotę 6 maja. Natomiast drugim – 16 czerwca 2017, czyli piątek po święcie Bożego Ciała, w zamian za „czarną dniówkę” w sobotę 10 czerwca.

Ponadto dyrekcja zapowiedziała, zwłaszcza w najbliższym okresie (do maja), pracę w ramach sobót zbiorowych i wystąpiła o zwiększenie w 2017 limitu dopuszczalnej pracy w godzinach nadliczbowych do 400. Okazało się bowiem, że część pracowników w marcu dobija już do kodeksowego limitu nadgodzin (150 rocznie). NSZZ Solidarność zaproponowała, by podnosząc limit godzin nadliczbowych wprowadzić – wzorem innych firm branży motoryzacyjnej w naszym regionie – dodatek za pracę w ramach sobotnich nadgodzin. Przypomnijmy, że kilka lat temu taki dodatek (50 zł za przepracowaną sobotę) obowiązywał w naszym zakładzie, natomiast obecnie jest on stosowany przez kooperantów FCA (u których jego wysokość waha się od 100 zł do nawet ekstra 400 złotych za dodatkową dniówkę).

Okazało się jednak, że nie tylko dyrekcja, ale także inne organizacje związkowe nie zamierzają zajmować się dodatkiem w FCA Poland za pracę w sobotnie nadgodziny. W efekcie pracownicy mogą mieć zlecane więcej nadgodzin (przy czym warto pamiętać, że oprócz limitu rocznego zlecanych nadgodzin – zgodnie z Kodeksem Pracy – nie może być więcej niż średnio 8 tygodniowo w danym okresie rozliczeniowy), ale ekstra pieniędzy już za to nie dostaną.

(zz)